ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิซี 6 วัน 4 คืน วิหารบอดี โบสถ์เกอร์เกตี้ เมืองถ้ำอุพลิสชิเค่ บิน Thai AirAsia X

ชมสถาปัตย์
รหัส 16138
ทัวร์จอร์เจีย - จอร์เจีย
6 วัน 4 คืน
มิ.ย.
Thai AirAsia X
Thai AirAsia X
เริ่มต้น 33,999
ไฮไลท์ทัวร์
ชมสถาปัตย์
สไตล์การเที่ยว
12 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
4 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้ามืด
วิหารบอดี (วิหารเซนต์นีนา)
วิหารบอดี (วิหารเซนต์นีนา)
มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี
มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี
เมืองถ้ำอุพลิสชิเค่
เมืองถ้ำอุพลิสชิเค่
โบสถ์เกอร์เกตี้
โบสถ์เกอร์เกตี้
ป้อมนาริคาล่า
ป้อมนาริคาล่า
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 60 USD
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน