ทัวร์เกาหลี โซล 5 วัน 3 คืน หมู่บ้านลาโพรวองซ์ พระราชวังเคียงบ็อก ชมฮอลลีวูดสกายโชว์ บิน Asiana Airlines

เหมาะกับฤดูกาล
รหัส 16150
ทัวร์เกาหลี - โซล
5 วัน 3 คืน
Asiana Airlines
Asiana Airlines
ไฮไลท์ทัวร์
เหมาะกับฤดูกาล
สไตล์การเที่ยว
10 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินกลางคืน
พระราชวังเคียงบ็อค
พระราชวังเคียงบ็อค
โชว์ Hollywood Sky Show
โชว์ Hollywood Sky Show
เกาะนามิ
เกาะนามิ
หมู่บ้านฝรั่งเศสลาโพรวองซ์
หมู่บ้านฝรั่งเศสลาโพรวองซ์
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 23 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1500 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
รีวิวทัวร์
คะแนนที่ลูกค้าให้ผู้จัดทัวร์รายนี้
คะแนนรวม
4.2 / 5
ดี
2 รีวิว
การบริหารจัดการเวลา
4.5
เที่ยวครบตามโปรแกรมทัวร์
4.5
คุณภาพรถหรือเรือนำเที่ยว
4.0
คุณภาพที่พัก
3.5
ดูแลเอาใจใส่
4.5

ทัวร์ที่คล้ายกัน