@tourkrub
จองทัวร์ผ่านแอพ

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ โลซานน์ เจนีวา 7 วัน 4 คืน ยอดเขาทิตลิส นั่งรถไฟสายโรแมนติกเบอร์นิน่า บิน Emirates Airline

ทั่วไป
รหัส 16156
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - สวิส
7 วัน 4 คืน
ส.ค. ก.ย.
Emirates Airline
Emirates Airline
เริ่มต้น 76,999
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
8 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
4 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินกลางคืน
ยอดเขาทิตลิส
ยอดเขาทิตลิส
รถไฟเบอนีน่าเอ็กเพรส
รถไฟเบอนีน่าเอ็กเพรส
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1.55 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน

ทัวร์ที่คล้ายกัน