ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป 4 วัน 3 คืน อุทยานเหย่หลิ่ว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา บิน VietJet Air

ทั่วไป
รหัส 16199
แนะนำ
ทัวร์ไต้หวัน - ไต้หวัน ไทจง ไทเป
4 วัน 3 คืน
ก.พ. มี.ค.
VietJet Air
VietJet Air
ดู 2 รีวิว
4.7 /5
ดีมาก
เริ่มต้น 16,888
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
8 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้า
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น
หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
อุทยานเย่หลิว
อุทยานเย่หลิว
วัดหลงซันซื่อ
วัดหลงซันซื่อ
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1500 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
รีวิวทัวร์
คะแนนที่ลูกค้าให้ผู้จัดทัวร์รายนี้
คะแนนรวม
4.7 / 5
ดีมาก
2 รีวิว
การบริหารจัดการเวลา
5.0
เที่ยวครบตามโปรแกรมทัวร์
5.0
คุณภาพรถหรือเรือนำเที่ยว
5.0
คุณภาพที่พัก
4.0
ดูแลเอาใจใส่
4.5

ไกด์คุณกะทิและไมเคิ่ลดูแลลูกค้าเป็นอย่างดี ประทับในการบริการ แต่ถ้าลดเข้าแหล่งช็อปปิ้ง เช่นร้านชา ร้าน duty free ก็จะดีมาก

ทัวร์ที่คล้ายกัน