ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟุกุชิมะ 6 วัน 4 คืน หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอก ชมปีศาจหิมะ บิน Thai AirAsia X

ทั่วไป
รหัส 16201
แนะนำ
ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว
6 วัน 4 คืน
ม.ค.
Thai AirAsia X
Thai AirAsia X
เริ่มต้น 41,888
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
9 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
4 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินกลางคืน
ปราสาทซึรุงะ
ปราสาทซึรุงะ
Snow Monster
Snow Monster
หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ
หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ
ทะเลสาบอินะวะชิโระ
ทะเลสาบอินะวะชิโระ
ศาลเจ้าฮาโกเน่
ศาลเจ้าฮาโกเน่
ย่านชินจูกุ
ย่านชินจูกุ
วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ)
วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ)
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1500 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)