ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว อาโอโมริ 7 วัน 5 คืน ชมปีศาจหิมะ ศาลเจ้าทาคายามะ อินาริ บิน Japan Airlines

ทัวร์ The Unseen
รหัส 16263
ทัวร์ญี่ปุ่น - อะคิตะ
7 วัน 5 คืน
ก.พ.
Japan Airlines
Japan Airlines
เริ่มต้น 68,900
ไฮไลท์ทัวร์
ทัวร์ The Unseen
สไตล์การเที่ยว
14 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
5 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
Snow Monster
Snow Monster
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 46 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1500 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)