ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี ยอดเขาทิตลิส สิงโตหินแกะสลัก บิน Singapore Airlines

ทั่วไป
รหัส 16266
ทัวร์ยุโรป - อิตาลี สวิส
7 วัน 4 คืน
มิ.ย.
Singapore Airlines
Singapore Airlines
เริ่มต้น 76,900
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
11 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
4 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
ถ้ำน้ำแข็งทิตลิส
ถ้ำน้ำแข็งทิตลิส
ยอดเขาทิตลิส
ยอดเขาทิตลิส
สะพานคาเปล (สะพานไม้ลูเซิร์น ชาเปล บริดจ์)
สะพานคาเปล (สะพานไม้ลูเซิร์น ชาเปล บริดจ์)
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ประกันอุบัติเหตุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 31 EUR
ค่าประกันสุขภาพ
ค่าวีซ่า 6900 บาท
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)