ทัวร์ยุโรป เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี ยอดเขาทิตลิส ชิงเกว แตร์เร บิน Oman Air

ทั่วไป
รหัส 16267
ทัวร์ยุโรป - เยอรมัน สวิส
8 วัน 5 คืน
มี.ค. เม.ย. พ.ค.
Oman Air
Oman Air
เริ่มต้น 79,900
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
15 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
5 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
ชิงเกว่ แตร์เร
ชิงเกว่ แตร์เร
จัตุรัสกัมโป เดย์ มีราโกลี (จัตุรัสดูโอโมแห่งปิซ่า)
จัตุรัสกัมโป เดย์ มีราโกลี (จัตุรัสดูโอโมแห่งปิซ่า)
ยอดเขาทิตลิส
ยอดเขาทิตลิส
สะพานคาเปล (สะพานไม้ลูเซิร์น ชาเปล บริดจ์)
สะพานคาเปล (สะพานไม้ลูเซิร์น ชาเปล บริดจ์)
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ประกันอุบัติเหตุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 37 EUR
ค่าประกันสุขภาพ
ค่าวีซ่า 6900 บาท
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)