แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์เยอรมัน สวิส

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ดูทัวร์เยอรมัน สวิสทั้งหมด

ทัวร์ยุโรป เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี ยอดเขาทิตลิส ชิงเกว แตร์เร บิน Oman Air

ทั่วไป
รหัส 16267
ทัวร์ยุโรป - เยอรมัน สวิส
8 วัน 5 คืน
Oman Air
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
15 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
5 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
ชิงเกว่ แตร์เร
ชิงเกว่ แตร์เร
จัตุรัสกัมโป เดย์ มีราโกลี (จัตุรัสดูโอโมแห่งปิซ่า)
จัตุรัสกัมโป เดย์ มีราโกลี (จัตุรัสดูโอโมแห่งปิซ่า)
ยอดเขาทิตลิส
ยอดเขาทิตลิส
สะพานคาเปล (สะพานไม้ลูเซิร์น ชาเปล บริดจ์)
สะพานคาเปล (สะพานไม้ลูเซิร์น ชาเปล บริดจ์)
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ประกันอุบัติเหตุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 37 EUR
ค่าประกันสุขภาพ
ค่าวีซ่า 6900 บาท
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)