Tourkrub Logo
แพลนการเดินทาง
เย็น
  เดินทาง
 • ท่าอากาศยานดอนเมือง
ท่าอากาศยานดอนเมือง
ท่าอากาศยานดอนเมือง

เป็นจุดศูนย์กลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สามารถเชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดต่างๆ ของโลกได้อย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียด้วยกัน หรือระหว่างทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซึ่งสามารถใช้เป็นจุดแวะลงและเชื่อมต่อในการเดินทางของผู้โดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑ์ไปยังจุดอื่นๆ ได้อย่างดี

เช้า
  เดินทาง
 • ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ
 • คุมาโมโต้
ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ
ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ

เป็นท่าอากาศยานหลักขอเมืองฟุกุโอกะและภูมิภาคคิวชู ที่นี่เป็นท่าอากาศยานที่มีผู้โดยสารมากเป็นอันดับสี่ในญี่ปุ่น ท่าอากาศยานนี้มีทางเชื่อมต่อกับเมืองโดยรถไฟใต้ดินเมืองฟูกูโอกะและรถไฟใต้ดินจากท่าอากาศยานไปยังย่านธุรกิจ

คุมาโมโต้
คุมาโมโต้

เป็นเมืองที่มีลักษณะคล้ายกับเมืองหลวงของเกาะคิวชู เพราะเป็นเมืองที่มีความเจริญสูง และมีประชากรคับคั่ง แต่ก็ยังรักษาสถานที่สำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ไว้หลายๆ ที่

กลางวัน
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
  เดินทาง
 • ปราสาทคุมาโมโต้
 • ซากุระโนะ บาบะ โจไซเอ็น
 • ทุ่งหญ้าคุซาเซนริ
ปราสาทคุมาโมโต้
ปราสาทคุมาโมโต้

หนึ่งในปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันไม่ให้สามารถฝ่าทำลายเข้าไปได้ แต่ก็เคยถูกไฟไหม้จนต้องบูรณะ ทั้งๆที่ตัวปราสาทนั้นไม่เคยถูกบุกรุกยึดครองได้สำเร็จ

ซากุระโนะ บาบะ โจไซเอ็น
ซากุระโนะ บาบะ โจไซเอ็น

นั้นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหญ่ที่ตั้งอยู่ในตำบลซากุระโนบาบะของปราสาทคุมาโมโตะ ที่เปิดให้เข้าชมเมื่อวันที่ 5 มีนาคม ปี 2011 สถานที่แห่งนี้ได้จัดแสดงหน้าจอสัมผัสสำหรับให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของวาคุวาคุซะ และแหล่งชอปปิ้งซากุระโนโคจิ ศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวและห้องอเนกประสงค์ต่างๆ นอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นแหล่งรวบรวม 23 ร้านดัง และร้านอาหารที่ขายเมนูพิเศษที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของจังหวัดคุมาโมโต้ด้วย

ทุ่งหญ้าคุซาเซนริ
ทุ่งหญ้าคุซาเซนริ

เป็นทุ่งหญ้าขนาดใหญ่ที่ตีนปล่องภูเขาไฟอาโสะ มีทิวทัศน์ที่สวยงาม และยังมีบริการขี่ม้าชมสถานที่ ที่ไม่ฟรี

เย็น
  เดินทาง
 • เบปปุ
 • ออนเซ็น
เบปปุ
เบปปุ

เป็นเมืองเล็กบนเกาะคิวชูที่ดังเรื่องบ่อน้ำร้อน ถ้าได้ไปที่นี่ต้องได้ลงแช่น้ำแร่อุณหภูมิสูงเพื่อสุขภาพ

ออนเซ็น
ออนเซ็น

การแช่น้ำแร่ ธรรมชาติของทางโรงแรม ซึ่งสามารถรักษาโรคเหน็บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให้ท่านอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ำแร่ภายในสระรวม ซึ่งจะแยกสระชายและหญิง การแช่น้ำแร่สระรวม ส่วนมากเขาไม่ใส่เสื้อผ้ากันนะคะ

รับประทานอาหาร
มื้ออิสระ
โรงแรมและที่พัก
Kamenoi hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน Kamenoi Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม
  เดินทาง
 • บ่อน้ำร้อนจิโคกุ
 • หมู่บ้านยูฟูอิน
 • ทะเลสาบคินริน
บ่อน้ำร้อนจิโคกุ
บ่อน้ำร้อนจิโคกุ

เป็นพื้นที่รวมบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากการระเบิดของภูเขาไฟ แต่ละจุดประกอบด้วยแร่ธาตุที่เข้มข้นแตกต่างกันไป เช่น กำมะถัน แร่เหล็ก โซเดียม คาร์บอเนต เรเดียม เป็นต้น และมีความร้อนเกินที่จะลงอาบได้ ที่นี่เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญเมื่อต้องมาเยือนเปบบุ

หมู่บ้านยูฟูอิน
หมู่บ้านยูฟูอิน

เป็นหมู่บ้านจำลองสไตล์ยุโรป มีกลิ่นอายยุโรปโบราณ บ้านอิฐที่ประดับประดาไปด้วยดอกไม้นานาชนิด ถือเป็นไฮไลท์หนึ่งประจำเมืองยูฟุอิน เหมาะแก่การเดินเล่นและถ่ายรูป ภายในบริเวณประกอบด้วยร้านอาหาร ร้ายขายของที่ระลึก งานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ ของเล่น ของสะสมทั้งญี่ปุ่นและต่างประเทศ

ทะเลสาบคินริน
ทะเลสาบคินริน

เป้นทะเลสาบน้ำใสเล็กๆ ที่อยู่ไกล้กับสถานี JR Yufuin Station น้ำนั้นทะลักมาจากบ่อน้ำพุร้อนทำให้มีไอน้ำระเหยขึ้นมาเป็นทิวทัศน์ที่สวยงาม

กลางวัน
รับประทานอาหาร
มื้ออิสระ Cash Back ท่านละ 1,000 เยน
  เดินทาง
 • ฟุกุโอกะ
 • ศาลเจ้าดาไซฟุ
ฟุกุโอกะ
ฟุกุโอกะ

เป็นเมืองติดอันดับ 1ใน 10 เมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลก ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆทางตอนเหนือของเกาะคิวชู เป็นเมืองที่ประชากรคับคั่งที่สุดในเกาะนี้

ศาลเจ้าดาไซฟุ
ศาลเจ้าดาไซฟุ

เป็นศาลเจ้าที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในเกาะคิวชู เพราะเป็นที่ตั้งของหลุมศพของนักปราชญ์ชื่อดังของญี่ปุ่น ดังเรื่องการขอพรทางด้านวิชาการ ด้านการศึกษา ที่นี่มักจะมีนักเรียนนิยมมาขอพรเรื่องการสอบเข้าศึกษาต่อ

เย็น
รับประทานอาหาร
มื้ออิสระ
โรงแรมและที่พัก
Hotel monte hermana fukuoka หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน Hotel Monte Hermana Fukuoka หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม
  เดินทาง
 • อิสระท่องเที่ยวฟุกุโอกะ
อิสระท่องเที่ยวฟุกุโอกะ
อิสระท่องเที่ยวฟุกุโอกะ

อิสระเดินเล่น ช้อปปิ้ง ท่องเที่ยว หรือพักผ่อนกันฟุกุโอกะกันได้ตามอัธยาศัย

กลางวัน
รับประทานอาหาร
มื้ออิสระ
เย็น
รับประทานอาหาร
มื้ออิสระ
โรงแรมและที่พัก
Hotel monte hermana fukuoka หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน Hotel Monte Hermana Fukuoka หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม
  เดินทาง
 • ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ
ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ
ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ

เป็นท่าอากาศยานหลักขอเมืองฟุกุโอกะและภูมิภาคคิวชู ที่นี่เป็นท่าอากาศยานที่มีผู้โดยสารมากเป็นอันดับสี่ในญี่ปุ่น ท่าอากาศยานนี้มีทางเชื่อมต่อกับเมืองโดยรถไฟใต้ดินเมืองฟูกูโอกะและรถไฟใต้ดินจากท่าอากาศยานไปยังย่านธุรกิจ

กลางวัน
  เดินทาง
 • ท่าอากาศยานดอนเมือง
ท่าอากาศยานดอนเมือง
ท่าอากาศยานดอนเมือง

เป็นจุดศูนย์กลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สามารถเชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดต่างๆ ของโลกได้อย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียด้วยกัน หรือระหว่างทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซึ่งสามารถใช้เป็นจุดแวะลงและเชื่อมต่อในการเดินทางของผู้โดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑ์ไปยังจุดอื่นๆ ได้อย่างดี