ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา 3 วัน 2 คืน พระธาตุอินแขวน เจดีย์ชเวมอดอร์ บิน Nok Air

ทั่วไป
รหัส 16298
ทัวร์พม่า - ย่างกุ้ง หงสา
3 วัน 2 คืน
ก.พ. มี.ค.
Nok Air
Nok Air
ดู 1 รีวิว
5 /5
ดีมาก
เริ่มต้น 12,999
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
7 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
2 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
พระธาตุอินทร์แขวน
พระธาตุอินทร์แขวน
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1000 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
รีวิวทัวร์
คะแนนที่ลูกค้าให้ผู้จัดทัวร์รายนี้
คะแนนรวม
5 / 5
ดีมาก
1 รีวิว
การบริหารจัดการเวลา
5.0
เที่ยวครบตามโปรแกรมทัวร์
5.0
คุณภาพรถหรือเรือนำเที่ยว
5.0
คุณภาพที่พัก
5.0
ดูแลเอาใจใส่
5.0

เป็นทริปที่ดีมากค่ะ ไกด์อาจจะไม่ได้เฮฮาเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าใช้ได้ในระดับนึ่งค่ะ