ทัวร์ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน กระเช้านองปิง วิคตอเรียพีค บิน Thai Airways

ทั่วไป
รหัส 16321
ทัวร์ฮ่องกง - ฮ่องกง
3 วัน 2 คืน
มีวันอิสระ
ก.พ. มี.ค. เม.ย.
Thai Airways
Thai Airways
เริ่มต้น 19,990
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
4 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
2 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
วิคตอเรียพีค
วิคตอเรียพีค
ถนนฮอลลีวูดฮ่องกง
ถนนฮอลลีวูดฮ่องกง
กระเช้านองปิง 360 องศา
กระเช้านองปิง 360 องศา
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1200 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)

ทัวร์ที่คล้ายกัน