Tourkrub Logo
#16355 แพ็คเกจเต็ม

แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์ไต้หวัน

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เกาสง 5 วัน 4 คืน อุทยานทาโรโกะ อุทยานเย่หลิว บิน Thai Smile

กลับดึก
ไฟล์ทเช้า
บินตรง

ไฮไลท์ทัวร์

ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
มื้ออาหาร
คะแนนเที่ยวบิน
บินฟูลเซอร์วิส และบินตรง
6สถานที่เที่ยว
6กิจกรรม
2ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มีวันอิสระ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 5 วัน 4 คืน
ดูทั้งหมด
วันที่ 1
  เช้า
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  กลางวัน
 • ท่าอากาศยานเกาสง
  เย็น
 • อี้จงไนท์มาร์เก็ต
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 2
  เช้า
 • ร้านเหว่ยเก๋อ (ร้านพายสับปะรด)
 • อุทยานเย่หลิว
  กลางวัน
 • อุทยานทาโรโกะ
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 3
  เช้า
 • ล่องเรือชมปลาวาฬ
  กลางวัน
 • ไทเป 101
 • ศูนย์เจอมาเนี่ยม
  เย็น
 • ซีเหมินติง
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 4
  เช้า
 • วัดหลงซันซื่อ
 • อนุสรณ์เจียงไคเช็ค
 • ชาอวู่หลง
 • ตลาดปลาไทเป
  กลางวัน
 • หมู่บ้านสายรุ้ง
  เย็น
 • ตลาดฝงเจียไนท์มาเก็ต
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 5
  เช้า
 • วัดฝอกวงซัน
  กลางวัน
 • เจดีย์เสือมังกร
  เย็น
 • ท่าอากาศยานเกาสง
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ดูรูปเพิ่มเติม

มื้ออาหาร

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
มื้อเพื่อคุณ
รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออิสระ
หาทานได้ตามใจคุณ
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1Guide Hotel Ziyou หรือเทียบเท่า
2Guide Hotel Ziyou หรือเทียบเท่า
3Papa Whale Hotel Ximen หรือเทียบเท่า
4Check inn Hotel หรือเทียบเท่า
5
ทั่วไป
รหัส 16355
ไต้หวัน ไทจง ไทเป เกาสง
5 วัน 4 คืน
Thai Smile
Thai Smile