ทัวร์ตุรกี 7 วัน 5 คืน ปราสาทปุยฝ้าย ม้าไม้จำลองแห่งทรอย บิน Oman Air

ทั่วไป
รหัส 16368
ทัวร์ตุรกี - ตุรกี
7 วัน 5 คืน
เม.ย.
Oman Air
Oman Air
เริ่มต้น 42,977
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
15 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
5 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
ปราสาทปุยฝ้าย
ปราสาทปุยฝ้าย
สุเหร่าสีน้ำเงิน
สุเหร่าสีน้ำเงิน
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 2700 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)