แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ดูทัวร์มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์ทั้งหมด

ทัวร์มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน คาเมร่อนไฮแลนด์ เก็นติ้งไฮแลนด์ บิน MALAYSIA AIRLINES

ทั่วไป
รหัส 16424
ทัวร์มาเลเซีย - มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์
4 วัน 3 คืน
MALAYSIA AIRLINES
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
0 มื้อ
มื้ออาหาร
เที่ยวหนึ่งวัน
ไปเช้าเย็นกลับ
คะแนนเที่ยวบิน
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1500 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)