Tourkrub Logo
#16505 แพ็คเกจเต็ม

แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า นาโกย่า

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า 6 วัน 4 คืน ปราสาทโอซาก้า วัดคิโยมิสึ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ บิน Thai AirAsia X

กลับเช้า
ไฟล์ทดึก
บินตรง
วันอิสระ

ไฮไลท์ทัวร์

ทัวร์ต่างประเทศ ยอดนิยม ราคาถูก ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์เวียนาม ฯลฯ
สไตล์การเที่ยว
มื้ออาหาร
คะแนนเที่ยวบิน
บินโลว์คอสต์
6สถานที่เที่ยว
6กิจกรรม
4ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มีวันอิสระ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 6 วัน 4 คืน
ดูทั้งหมด
วันที่ 1
  เย็น
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่ 2
  เช้า
 • ท่าอากาศยานคันไซ
 • วัดโทไดจิ
  กลางวัน
 • สวนกวางนารา
 • มิตซุย เอาท์เลต ปาร์ค โอยาเบะ
  เย็น
 • นาบานะ โนะ ซาโตะ
วันที่ 3
  เช้า
 • วัดโอสุคันนอน
 • วัดคิโยมิสึ
  กลางวัน
 • ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
 • ดิวตี้ฟรี
  เย็น
 • ย่านชินไซบาชิ
วันที่ 4
  กลางวัน
 • อิสระท่องเที่ยวในโอซาก้า หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม
วันที่ 5
  เช้า
 • ปราสาทโอซาก้า
 • ตลาดปลาคุโรม่อน
  กลางวัน
 • รถราง Hankai Railway
 • ศาลเจ้าสุมิโยชิ
  เย็น
 • ริงกุ พรีเมียม เอาท์เลต
วันที่ 6
  เช้า
 • ท่าอากาศยานคันไซ
  กลางวัน
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

มื้ออาหาร

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6
มื้อเพื่อคุณ
รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออิสระ
หาทานได้ตามใจคุณ
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1
2TOKAI CITY HOTEL, NAGOYA หรือเทียบเท่า
3CHISAN STD SHINIMAMIYA, OSAKA หรือเทียบเท่า
4CHISAN STD SHINIMAMIYA, OSAKA หรือเทียบเท่า
5KANSAI AIRPORT WASHINTON, OSAKA หรือเทียบเท่า
6
ทั่วไป
รหัส 16505
โอซาก้า นาโกย่า
6 วัน 4 คืน
Thai AirAsia X
Thai AirAsia X