ทัวร์ฮ่องกง 4 วัน 3 คืน ฮ่องกง มาเก๊า ขอพรพระใหญ่ นั่งกระเช้า 360 องศา สักการะเจ้าพ่อแชกง หมุนกังหันนำโชค บิน Cathay Pacific Airways

ทั่วไป
รหัส 16582
ทัวร์ฮ่องกง - ฮ่องกง มาเก๊า
4 วัน 3 คืน
ต.ค.
Cathay Pacific Airways
Cathay Pacific Airways
เริ่มต้น 25,999
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
6 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 23 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1500 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)