Tourkrub Logo
#16582 แพ็คเกจเต็ม

แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์ฮ่องกง

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

เน้นไหว้พระ
รหัส 18419
ทัวร์ฮ่องกง 5วัน 3คืน นั่งกระเช้านองปิง วิหารเซนต์ปอล ัดแชกงหมิว บินHB
ฮ่องกง มาเก๊า
แชร์
ถูกใจ
ทัวร์ฮ่องกง
5 วัน 3 คืน
ต.ค.
นั่งกระเช้านองปิง วิหารเซนต์ปอล ัดแชกงหมิว
9
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
Asia Atlantic Airlines
เริ่มต้น22,990
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 18391
ทัวร์ฮ่องกง 4วัน 2คืน ฮ่องกง มาเก๊า เมืองเซินเจิ้น วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ บิน HX
ฮ่องกง มาเก๊า
แชร์
ถูกใจ
ทัวร์ฮ่องกง
4 วัน 2 คืน
พ.ค. / มิ.ย.
ฮ่องกง มาเก๊า เมืองเซินเจิ้น วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ
5
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
Hong Kong Airlines
14,999
เริ่มต้น13,999
ทั่วไป
รหัส 17757
ทัวร์ฮ่องกง 4 วัน 3 คืน ฮ่องกง มาเก๊า นองปิง เวเนเชี่ยน บิน CX
ฮ่องกง มาเก๊า
แชร์
ถูกใจ
ทัวร์ฮ่องกง
4 วัน 3 คืน
มิ.ย. / ก.ค. / ต.ค.
ฮ่องกง มาเก๊า นองปิง เวเนเชี่ยน
7
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
Cathay Pacific Airways
23,990
เริ่มต้น21,990
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17490
ทัวร์ฮ่องกง 4วัน 3คืน พระใหญ่เทียนถาน วัดเจ้าแม่กวนอิม กระเช้านอนปิง บินCX
ฮ่องกง มาเก๊า
แชร์
ถูกใจ
ทัวร์ฮ่องกง
4 วัน 3 คืน
ก.ค. / ก.ย.
พระใหญ่เทียนถาน วัดเจ้าแม่กวนอิม กระเช้านอนปิง
5
ที่เที่ยว
5
มื้ออาหาร
ที่พัก
Cathay Pacific Airways
27,999
เริ่มต้น22,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17275
ทัวร์ฮ่องกง 3วัน 2คืน ฮ่องกง พระใหญ่เทียนถาน วิหารเซนต์ปอล วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ บิน TG
ฮ่องกง มาเก๊า
แชร์
ถูกใจ
ทัวร์ฮ่องกง
3 วัน 2 คืน
มิ.ย.
ฮ่องกง พระใหญ่เทียนถาน วิหารเซนต์ปอล วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ
5
ที่เที่ยว
4
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai Airways
เริ่มต้น
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17273
ทัวร์ฮ่องกง 3วัน 2คืน ฮ่องกง วิหารเซนต์ปอล หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ บิน TG
ฮ่องกง มาเก๊า
แชร์
ถูกใจ
ทัวร์ฮ่องกง
3 วัน 2 คืน
มิ.ย.
ฮ่องกง วิหารเซนต์ปอล หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ
6
ที่เที่ยว
4
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai Airways
เริ่มต้น

ทัวร์ฮ่องกง 4 วัน 3 คืน ฮ่องกง มาเก๊า ขอพรพระใหญ่ นั่งกระเช้า 360 องศา สักการะเจ้าพ่อแชกง หมุนกังหันนำโชค บิน Cathay Pacific Airways

ไฟล์ทบ่าย
กลับบ่าย
บินตรง

ไฮไลท์ทัวร์

ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
มื้ออาหาร
คะแนนเที่ยวบิน
บินฟูลเซอร์วิส และบินตรง
6สถานที่เที่ยว
6กิจกรรม
2ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มีวันอิสระ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 4 วัน 3 คืน
ดูทั้งหมด
วันที่ 1
  เช้า
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  กลางวัน
 • ท่าอากาศยานฮ่องกงเช๊กแลปก๊ก
 • กระเช้าสถานี Tung Chung
 • กระเช้านองปิง 360 องศา
 • พระพุทธรูปเทียนถาน
 • หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง
  เย็น
 • ซิตี้ เกท เอาท์เล็ท
วันที่ 2
  เช้า
 • รีพัลส์เบย์
 • องค์เจ้าแม่กวนอิมรีพัสเบย์
 • สะพานต่ออายุ
 • วัดหวังต้าเซียน
  กลางวัน
 • โรงงานจิวเวอร์รี่
 • ร้านหยกฮ่องกง
 • วัดแชกงหมิว
วันที่ 3
  เช้า
 • มาเก๊า
 • สะพานข้ามทะเล ฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า
 • เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล (องค์เจ้าแม่กวนอิมปรางทอง)
 • เซนาโด้สแควร์
 • วิหารเซนต์ปอล
 • วัดเจ้าแม่กวนอิม
  กลางวัน
 • เดอะ เวเนเชียน มาเก๊า
วันที่ 4
  เช้า
 • จิมซาจุ่ย
  กลางวัน
 • ท่าอากาศยานฮ่องกงเช๊กแลปก๊ก
  เย็น
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

มื้ออาหาร

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
มื้อเพื่อคุณ
รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออิสระ
หาทานได้ตามใจคุณ
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1METROPARK KOWLOON หรือเทียบเท่า
2METROPARK KOWLOON หรือเทียบเท่า
3METROPARK KOWLOON หรือเทียบเท่า
4
ทั่วไป
รหัส 16582
ฮ่องกง มาเก๊า
4 วัน 3 คืน
Cathay Pacific Airways
Cathay Pacific Airways