Tourkrub Logo
#16670 แพ็คเกจเต็ม

แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์ไต้หวัน

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

บินดีพักหรู
รหัส 17101
ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 4 คืน อุทยานแห่งชาติอาลีซาน เมืองไถจง  ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต บิน BR
ไต้หวัน ไทเป
แชร์
ถูกใจ
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 4 คืน
ก.พ. / มี.ค.
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน เมืองไถจง ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต
7
ที่เที่ยว
11
มื้ออาหาร
ที่พัก
Eva Air
เริ่มต้น27,999
เหมาะกับฤดูกาล
รหัส 17099
ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 4 คืน ชมซากุระวัดเทียนหยวน อุทยานเหย่หลิว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา บิน SL
ไต้หวัน ไทเป
แชร์
ถูกใจ
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 4 คืน
ก.พ.
ชมซากุระวัดเทียนหยวน อุทยานเหย่หลิว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
8
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai Lion Air
เริ่มต้น22,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17088
ทัวร์ไต้หวัน 5วัน 3คืน ชิงจิ้งสกายวอล์ค ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น บิน CI
ไต้หวัน ไทเป
แชร์
ถูกใจ
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 3 คืน
ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
ชิงจิ้งสกายวอล์ค ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
7
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
China Airlines
21,990
เริ่มต้น19,990

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป 5 วัน 4 คืน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น บิน Eva Air

บินตรง
กลับเช้า
ไฟล์ทเช้า
สนามบินเชียงใหม่

ไฮไลท์ทัวร์

รวมทัวร์ เชียงใหม่ บินตรง ต่างประเทศ
สไตล์การเที่ยว
มื้ออาหาร
คะแนนเที่ยวบิน
บินฟูลเซอร์วิส และบินตรง
7สถานที่เที่ยว
7กิจกรรม
4ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มีวันอิสระ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 5 วัน 4 คืน
ดูทั้งหมด
วันที่ 1
  เช้า
 • ท่าอากาศยานเชียงใหม่
  เที่ยง
 • ท่าอากาศยานเถาหยวน
  เย็น
 • ตลาดฝงเจียไนท์มาเก็ต
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 2
  เช้า
 • หนานโถว
 • วัดเหวินหวู่ (วัดกวนอู)
  เที่ยง
 • ชาอวู่หลง
 • หมู่บ้านสายรุ้ง
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 3
  เช้า
 • ไทเป
 • ร้านเหว่ยเก๋อ (ร้านพายสับปะรด)
  เที่ยง
 • อนุสรณ์เจียงไคเช็ค
 • ร้านเครื่องสำอางไต้หวัน
 • วัดหลงซันซื่อ
  เย็น
 • ซีเหมินติง
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 4
  เช้า
 • ท่าเรือประมงเจิ้งปิน
  เที่ยง
 • ศูนย์เจอมาเนี่ยม
 • ไทเป 101
 • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
  เย็น
 • มิตซุยเอาท์เล็ตไต้หวัน
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 5
  เช้า
 • ท่าอากาศยานเถาหยวน
  เที่ยง
 • ท่าอากาศยานเชียงใหม่
ดูรูปเพิ่มเติม

มื้ออาหาร

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
มื้อเพื่อคุณ
รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออิสระ
หาทานได้ตามใจคุณ
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1เมืองไถจง หรือเทียบเท่า
2เมืองไถจง หรือเทียบเท่า
3เมืองเถาหยวน หรือเทียบเท่า
4เมืองเถาหยวน หรือเทียบเท่า
5
ทั่วไป
รหัส 16670
ไต้หวัน ไทเป
5 วัน 4 คืน
Eva Air
Eva Air