Tourkrub Logo
#16691 แพ็คเกจเต็ม

แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์จีน

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17195
ทัวร์จีน 6วัน 5คืน วัดซงจ้านหลิง สะพานแก้วลี่เจียง ไป๋สุ่ยเหอ บิน MU
คุนหมิง + หลายเมือง
แชร์
ถูกใจ
ทัวร์จีน
6 วัน 5 คืน
ม.ค. / มี.ค.
วัดซงจ้านหลิง สะพานแก้วลี่เจียง ไป๋สุ่ยเหอ
1
ที่เที่ยว
15
มื้ออาหาร
ที่พัก
China Eastern Airlines
เริ่มต้น30,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17175
ทัวร์จีน 6วัน 5คืน เมืองคุนหมิง ทุ่งดอกมัสตาร์ด สวนซากุระผิงป้า บิน 8L
คุนหมิง + หลายเมือง
แชร์
ถูกใจ
ทัวร์จีน
6 วัน 5 คืน
มี.ค.
เมืองคุนหมิง ทุ่งดอกมัสตาร์ด สวนซากุระผิงป้า
-
ที่เที่ยว
14
มื้ออาหาร
ที่พัก
Lucky Air
เริ่มต้น23,990
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17136
ทัวร์จีน 6วัน 5คืน วัดเจ้าแม่กวนอิม เมืองเก่าจงเตี้ยนหรือแชงการีล่า ช่องแคบเสือกระโจน บิน 8L
คุนหมิง + หลายเมือง
แชร์
ถูกใจ
ทัวร์จีน
6 วัน 5 คืน
ม.ค. / มี.ค.
วัดเจ้าแม่กวนอิม เมืองเก่าจงเตี้ยนหรือแชงการีล่า ช่องแคบเสือกระโจน
4
ที่เที่ยว
5
มื้ออาหาร
ที่พัก
Lucky Air
เริ่มต้น23,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17135
ทัวร์จีน 6วัน 5คืน เมืองโบราณต้าหลี่ เมืองเก่าจงเตี้ยน ภเูขาหิมะมังกรหยก บิน FD
คุนหมิง + หลายเมือง
แชร์
ถูกใจ
ทัวร์จีน
6 วัน 5 คืน
ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
เมืองโบราณต้าหลี่ เมืองเก่าจงเตี้ยน ภเูขาหิมะมังกรหยก
1
ที่เที่ยว
5
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai AirAsia
35,999
เริ่มต้น30,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 16941
ทัวร์จีน 5 วัน 4 คืน คุนหมิง ลี่เจียง ต้าหลี่ แชงกีล่า บิน TG
คุนหมิง + หลายเมือง
แชร์
ถูกใจ
ทัวร์จีน
5 วัน 4 คืน
พ.ค.
คุนหมิง ลี่เจียง ต้าหลี่ แชงกีล่า
2
ที่เที่ยว
12
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai Airways
เริ่มต้น29,990
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 16933
ทัวร์จีน 6วัน 5คืน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก บิน FD
คุนหมิง + หลายเมือง
แชร์
ถูกใจ
ทัวร์จีน
6 วัน 5 คืน
ม.ค. / มี.ค. / เม.ย.
คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก
2
ที่เที่ยว
15
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai AirAsia
เริ่มต้น33,990

ทัวร์จีน คุนหมิง 6 วัน 5 คืน ภูเขาหิมะมังกรหยก แชงกรีล่า บิน Thai AirAsia

กลับเช้า
ไฟล์ทเช้า
บินตรง

ไฮไลท์ทัวร์

ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
มื้ออาหาร
คะแนนเที่ยวบิน
บินโลว์คอสต์
4สถานที่เที่ยว
4กิจกรรม
1ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มีวันอิสระ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 6 วัน 5 คืน
ดูทั้งหมด
วันที่ 1
  เช้า
 • ท่าอากาศยานดอนเมือง
 • ท่าอากาศยานคุนหมิงฉางสุ่ย
  กลางวัน
 • ต้าหลี่
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 2
  เช้า
 • วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย
 • เจดีย์สามองค์
  กลางวัน
 • โค้งแรกของแม่น้ำแยงซี
 • ช่องแคบเสือกระโดด
  เย็น
 • เมืองโบราณแชงกรีล่า
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 3
  เช้า
 • วัดลามะซงจ้านหลิน
  กลางวัน
 • ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)
 • สวนสาธารณะเหยหลงถาน (สระน้ำมังกรดำ)
  เย็น
 • ลี่เจียง
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 4
  เช้า
 • กระเช้าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก
 • ภูเขาหิมะมังกรหยก
 • โชว์หลิวซานเจี่ย
  กลางวัน
 • ธารน้ำขาว (น้ำตกไป๋สุ่ย)
  เย็น
 • อุทยานน้ำหยก (วี่สุ่ยจ้าย)
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 5
  เช้า
 • คุนหมิง
  กลางวัน
 • ตำหนักทองจินเตี้ยนคุนหมิง
  เย็น
 • ถนนคนเดินหนานผิง
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 6
  เช้า
 • ท่าอากาศยานคุนหมิงฉางสุ่ย
  กลางวัน
 • ท่าอากาศยานดอนเมือง
ดูรูปเพิ่มเติม

มื้ออาหาร

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6
มื้อเพื่อคุณ
รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออิสระ
หาทานได้ตามใจคุณ
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1BI HAI LAN TIAN หรือเทียบเท่า
2SILK CIRRUS HOTEL หรือเทียบเท่า
3LUCKY DARGON HOTEL หรือเทียบเท่า
4LUCKY DARGON HOTEL หรือเทียบเท่า
5LONGWAY HOTEL หรือเทียบเท่า
6
ทั่วไป
รหัส 16691
คุนหมิง + หลายเมือง
6 วัน 5 คืน
Thai AirAsia
Thai AirAsia