Tourkrub Logo
ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย สวิส อิตาลี 9 วัน 6 คืน ฮัลสตัท ปราสาทนอยชวานสไตน์ บิน BR

ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย สวิส อิตาลี 9 วัน 6 คืน ฮัลสตัท ปราสาทนอยชวานสไตน์ บิน Eva Air

กลับเช้า
ไฟล์ทบ่าย
แวะเปลี่ยนเครื่อง
วันรัฐธรรมนูญ

ไฮไลท์ทัวร์

ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
-
มื้ออาหาร
-
ระดับที่พัก
คะแนนเที่ยวบิน
บินฟูลเซอร์วิส และบินตรง
-สถานที่เที่ยว
-กิจกรรม
-ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มีวันอิสระ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 9 วัน 6 คืน

ช่วงเดินทาง

วันรัฐธรรมนูญ 10 ธ.ค.
ช่วงเดินทางราคา
วันหยุด 2 วัน
พ. 6 ธ.ค. 23พฤ. 14 ธ.ค. 23
92,900
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 25 กก.
น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง
มื้ออาหาร
มื้อที่ทัวร์จัดให้ ตามที่ระบุในโปรแกรม
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ซึ่งรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
รถนำเที่ยว
ประกันอุบัติเหตุ
ทั่วไป
รหัส 16782
อิตาลี ออสเตรีย เยอรมัน สวิส
9 วัน 6 คืน
ธ.ค.
Eva Air
Eva Air
เริ่มต้น92,900
จองผ่านเว็บ