Tourkrub Logo

ทัวร์ยุโรป สวิส ฝรั่งเศส 10 วัน 7 คืน ยอดเขาจุงเฟรา ยอดเขากรอนเนอร์แกรต บิน Thai Airways

บินตรง
กลับเช้า
ไฟล์ทดึก
วันปีใหม่

ไฮไลท์ทัวร์

ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
มื้ออาหาร
คะแนนเที่ยวบิน
บินฟูลเซอร์วิส และบินตรง
5สถานที่เที่ยว
5กิจกรรม
2ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มีวันอิสระ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 10 วัน 7 คืน
ดูทั้งหมด
วันที่ 1
  เย็น
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 2
  เช้า
 • ท่าอากาศยานซูริค
 • โลซานน์
 • ศาลาไทย
  เที่ยง
 • เจนีวา
 • น้ำพุจรวด
 • นาฬิกาดอกไม้
 • มองเทรอซ์
 • ปราสาทชิลลอง
  เย็น
 • เซอร์แมท
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 3
  เช้า
 • ยอดเขากรอนเนอร์แกรต
  เที่ยง
 • เบิร์น
 • บ่อหมีสีน้ําตาล
 • ถนนจุงเคอร์นกาสเซ
 • ถนนกรัมกาสเซ
  เย็น
 • มาร์คกาสเซ่
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 4
  เช้า
 • กรินเดอร์วาล
 • รถไฟจุงเฟราบาห์น
 • ยอดเขาจุงเฟรา
  เที่ยง
 • ไอซ์พาเลซ
  เย็น
 • อินเทอร์ลาเคน
 • ทะเลสาบทูน
 • ทะเลสาบเบรียนซ์
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 5
  เช้า
 • ลูเซิร์น
 • สิงโตหินแกะสลัก
 • สะพานคาเปล (สะพานไม้ลูเซิร์น ชาเปล บริดจ์)
 • ซุก
  เที่ยง
 • กอลมาร์
  เย็น
 • สตราสบูร์ก
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 6
  เช้า
 • รถไฟTGV
  เที่ยง
 • ปารีส
 • จัตุรัสคองคอร์ด
 • พิพิธภัณฑ์ลุฟว์
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 7
  เช้า
 • ถนนชองเอลิเซ่
 • ประตูชัยนโปเลียน
 • หอไอเฟล
  เที่ยง
 • พระราชวังแวร์ซายส์
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 8
  เช้า
 • ย่านมงมาร์ต
 • มหาวิหารซาเครเกอร์
 • ล่องเรือแม่น้ำแซนน์
  เที่ยง
 • ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 9
  เช้า
 • ท่าอากาศยานชาร์ลเดอโกลล์
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 10
  เช้า
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ดูรูปเพิ่มเติม

มื้ออาหาร

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
มื้อเพื่อคุณ
รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออิสระ
หาทานได้ตามใจคุณ
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1
2AMBASSADOR หรือเทียบเท่า
3BEST WESTERN PLUS BERN หรือเทียบเท่า
4THE HEY หรือเทียบเท่า
5HOLIDAY INN STRASBOURG NORD หรือเทียบเท่า
6 MERCURE LA DEFENSE หรือเทียบเท่า
7MERCURE LA DEFENSE หรือเทียบเท่า
8MERCURE LA DEFENSE หรือเทียบเท่า
9
10

ช่วงเดินทาง

วันปีใหม่ 31-1 ม.ค.
ช่วงเดินทางราคา
วันหยุด 5 วัน
ศ. 29 ธ.ค. 23อา. 7 ม.ค. 24
125,900
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง
มื้ออาหาร
มื้อที่ทัวร์จัดให้ ตามที่ระบุในโปรแกรม
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ซึ่งรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
รถนำเที่ยว
ประกันอุบัติเหตุ
ทั่วไป
รหัส 16793
ฝรั่งเศส สวิส
10 วัน 7 คืน
ธ.ค.
Thai Airways
Thai Airways
เริ่มต้น125,900
จองผ่านเว็บ