ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า 6วัน4 คืน ทาคายาม่า เกียวโต ชมซากุระและใบไม้แดง บิน PEACH AIRLINES

ทั่วไป
รหัส 16827
ทัวร์ญี่ปุ่น - โอซาก้า นาโกย่า
6 วัน 4 คืน
มีวันอิสระ
พ.ย.
PEACH AIRLINES
PEACH AIRLINES
เริ่มต้น 36,990
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
7 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
4 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
เทศกาลชมดอกซากุระและใบไม้แดง
เทศกาลชมดอกซากุระและใบไม้แดง
ชิราคาวาโกะ
ชิราคาวาโกะ
นาบานะ โนะ ซาโตะ
นาบานะ โนะ ซาโตะ
วัดคิโยมิสึ
วัดคิโยมิสึ
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1500 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)

ทัวร์ที่คล้ายกัน