Tourkrub Logo
เช้า
  เดินทาง
 • ท่าอากาศยานดอนเมือง
 • ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
 • ปุตราจายา
ท่าอากาศยานดอนเมือง
ท่าอากาศยานดอนเมือง

เป็นจุดศูนย์กลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สามารถเชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดต่างๆ ของโลกได้อย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียด้วยกัน หรือระหว่างทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซึ่งสามารถใช้เป็นจุดแวะลงและเชื่อมต่อในการเดินทางของผู้โดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑ์ไปยังจุดอื่นๆ ได้อย่างดี

ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์

ท่าอากาศยานนี้ตั้งอยู่ที่เขตเซปัง รัฐสลังงอร์ ประเทศมาเลเซีย ห่างจากตัวเมืองกัวลาลัมเปอร์ประมาณ 50 กิโลเมตร เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2541 เพื่อใช้เป็นท่าอากาศยานหลักแทนท่าอากาศยานสุลต่าน อับดุล อาซิส ซาห์(สูบัง) ซึ่งตั้งห่างอยู่ทางทิศเหนือ (ปัจจุบันเปิดทำการในสายภายในประเทศ และเครื่องบินขนาดเล็ก)

ปุตราจายา
ปุตราจายา

เป็นเมืองหลวงแห่งใหม่ของมาเลเซียที่เป็นศูนย์กลางการบริหารของรัฐบาล ปุตราจายาได้ชื่อว่าเป็นเมืองในสวนที่สวยงาม มีรูปแบบการวางผังเมืองอย่างดี เสน่ห์ของที่นี่คือสวนพฤษชาติ ทะเลสาบปุตราจายา และอาคารรูปทรงแปลกตา

กลางวัน
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
  เดินทาง
 • เก็นติ้ง ไฮแลนด์
เก็นติ้ง ไฮแลนด์
เก็นติ้ง ไฮแลนด์

เก็นติ้ง ไฮแลนด์ เป็นคอมเพล็กซ์ของสิ่งปลูกสร้าที่ตั้งอยู่บนยอดเขาเก็นติ้ง ที่นี่เป็นเสมือนนครที่ไม่เคยหลับใหล มีอากาศหนาวเย็นตลอดปีจากการตั้งอยู่บนยอดเขาสูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,700 เมตร บนเก็นติ้งไฮแลนด์พรั่งพร้อมไปด้วยร้านค้า ภัตตาคาร ร้านกาแฟ และยังมี "เฟิสท์ เวิลด์พลาซ่า" ที่สามารถเพลิดเพลินกับดิสโก้, คาราโอเกะ, โบว์ลิ่ง 30 เลน, บริการนวดแผนโบราณ, สวนสนุกทั้งในร่มและกลางแจ้ง หรือแม้แต่คาสิโนให้นักท่องเที่ยวเข้าไปลองเล่นเสี่ยงโชคได้

เย็น
รับประทานอาหาร
มื้ออิสระ GENTING HIGHLAND
โรงแรมและที่พัก
First world หรือ awana hotel genting FIRST WORLD หรือ AWANA HOTEL GENTING
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม ห้องอาหาร
  เดินทาง
 • วัดชินสวี
 • วัดถํ้าบาตู
 • พระราชวังอีสตาน่า ไนการ่า
วัดชินสวี
วัดชินสวี

เป็นวัดที่ประดิษฐานรูปปั้นของพระอาจารย์ชิน สวี ซึ่งเป็นเทพเจ้าทื่ชาวบ้านในมณฑลฟูเจี้ยนให้ความเคารพนับถือ นอกจากนั้นนักท่องเที่ยวทั้งชาวมาเลเซียและชาวต่างชาติก็นิยมมาทำบุญสักการะพระที่วัดแห่งนี้อยู่เสมอ ทั้งนี้วัดชิน สวีตั้งอยู่ในป่าหินที่มีระดับความสูงเหนือน้ำทะเลถึง 4,600 ฟุต ภายในวัดประกอบไปด้วยเจดีย์แบบจีน พระพุทธรูปหินขนาดใหญ่ รูปแกะสลักเจ้าแม่กวนอิม หอชมวิว สถานปฏิบัติธรรม และ ร้านอาหารเจ รวมไปถึงรูปปั้นต่างๆ ที่เรียงรายตามทางเดินเลียบภูเขา

วัดถํ้าบาตู
วัดถํ้าบาตู

วัดถ้ำบาตู เป็นวัดฮินดูขนาดใหญ่ที่อยู่ภายในถ้ำ มีองค์พระขนาดใหญ่ตั้งอยู่ตรงปากทางขึ้นบันไดสู่ปากถ้ำ

พระราชวังอีสตาน่า ไนการ่า
พระราชวังอีสตาน่า ไนการ่า

เป็นพระราชวังแห่งชาติ ที่เป็นสถานที่ประทับของสมเด็จพระราชาธิบดีหรือยังดีเปอร์ตวนอากง พระราชวังแห่งนี้จะเป็นกลุ่มอาคารรูปทรงโดมเชื่อมกับทางหลวงไปยังตัวเมือง และมีถนนทางเข้าพิเศษหลายเส้นทางพระราชวังแห่งนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 100,000 ตารางเมตร ซึ่งมีการครอบครองมาตั้งแต่ทศวรรษที่ 1990 และกลายเป็นเขตพระราชฐานนับตั้งแต่นั้น

กลางวัน
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร BUKKUTEH
  เดินทาง
 • จัตุรัสเมอร์เดก้า (เสาธง Union Jack)
 • ตึกปิโตรนัส
 • มะละกา
 • ยะโฮร์บารูห์
จัตุรัสเมอร์เดก้า (เสาธง Union Jack)
จัตุรัสเมอร์เดก้า (เสาธง Union Jack)

เป็นจัตุรัสที่เกิดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองความเปนเอกราชหลังจากที่ถูกอังกฤษปกรองมาอย่างยาวนาน ตัวจัตุรัสเป็นลานหญ้าสีเขียวขนาดใหญ่ และเป็นที่ตั้งของเสาธงที่สูงที่สุดในโลก Union Jack ที่สูงถึง 100 เมตร โดยบริเวณรอบๆนี้ ยังเป็นสถาปัตยกรรมอังกฤษอย่างเห็นได้ชัด ไม่ว่าจะเป็นตึก อาคาร หอนาฬิกา ที่ทุกๆ วันชาติของมาเลเซีย ชาวมาเลเชียจะมาชุมชนเพื่อเฉลิมฉลองและมีงานรื่นเริงกัน

ตึกปิโตรนัส
ตึกปิโตรนัส

เป็นอาคารสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นของเมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ออกแบบโดยเซซาร์ เปลลี ตั้งอยู่บริเวณใจกลางย่านธุรกิจของเมือง ที่แวดล้อมด้วยสวนสาธารณะและส่วนอาคารคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ตึกปิโตรนัสมี 2 ตึกตั้งคู่กัน เชื่อมโดยสะพานลอยฟ้า (Skybridge) ที่นี่นับว่าเป็นอาคารแฝดที่สูงที่สุดของโลก

มะละกา
มะละกา

เมืองมะละกา เมืองประวัติศาสตร์มะละกา เป็น สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ เป็นเมืองท่าสำคัญที่ มีการติดต่อค้าขายหรือเป็นเมือง เศรษฐกิจจนได้รับฉายาว่า Golden Age หรือ ขวาน ทอง เป็นต้นเหตุต่อการเปลี่ยนแปลง ประวัติศาสตร์ของมาเลเซียอยู่หลายครั้งหลายหน มีมรดกตกทอดทาง สถาปัตยกรรมของ ชาติยุโรปอยู่หลายแห่ง และเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของมาเลเซีย

ยะโฮร์บารูห์
ยะโฮร์บารูห์

เป็นที่รู้จักในชื่อย่อว่า เจบี เป็นเมืองเอกของรัฐยะโฮร์ ทั้งเป็นเมืองใหญ่อันดับที่สองของประเทศมาเลเซีย ตั้งอยู่ทางใต้สุดของคาบสมุทรมลายูและใต้สุดของแผ่นดินยูเรเชีย ยะโฮร์บาห์รูมีประชากราว 1.4 ล้านคน และอาจมีมากกว่าสองล้านคนหากนับรวมกับปริมณฑล ถือว่ามากเป็นอันดับสองของประเทศรองจากกัวลาลัมเปอร์ และภูมิภาคหุบเขากลัง ยะโฮร์บาห์รูเยังเป็นเมืองสำคัญทางอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดทางใต้ของมาเลเซียด้วย

เย็น
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
โรงแรมและที่พัก
Jb new york hotel JB New York HOTEL
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม ห้องอาหารโรงเเรม
  เดินทาง
 • เมอร์ไลอ้อน
 • เกาะเซ็นโตซา
 • ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอสิงคโปร์
เมอร์ไลอ้อน
เมอร์ไลอ้อน

เป็นสิงโตทะเลที่ถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญขอสิงคโปร์ มีลักษณะของหัวเป็นสิงโต ลำตัวเป็นปลา ยืนอยู่บนยอดคลื่น แรกเริ่มเป็นสัญลักษณ์ของคณะกรรมการการท่องเที่ยวของสิงคโปร์ ออกแบบขึ้นในปี 2507 โดย นายฟราเซอร์ บรูนเนอร์สมาชิกคณะกรรมการฝ่ายของที่ระลึกและผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแวนคลีฟ

เกาะเซ็นโตซา
เกาะเซ็นโตซา

เกาะที่ถูกขนานนามว่า เป็นเกาะแห่งอภิมหาความบันเทิง เกาะหรรษา ที่เหมาะสำหรับการพักผ่อนที่สุด เป็นเกาะที่มีทั้งชายหาดธรรมชาติ ศูนย์วัฒนธรรม สวนสนุกระดับโลก ฯลฯ มาเที่ยวที่เกาะแห่งนี้ มีกิจกรรมให้ทำได้ตลอดทั้งวัน ด้วยชื่อเสียงอันโด่งดังไปทั่วโลก

ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอสิงคโปร์
ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอสิงคโปร์

เป็นสวนสนุกยูนิเวอร์แซลสาขาประเทศสิงคโปร์ ภายในมีเครื่องเล่นทั้งหมด 24 ชนิด โดยเป็นเครื่องเล่นที่ออกแบบใหม่จำนวน 18 ชนิด พื้นที่สวนสนุกประกอบด้วยธีมปาร์คที่รวมตัวละครและสถานที่ในภาพยนตร์แอนิเมชั่นชื่อดังของบริษัทดรีมเวิร์คส์ แอนิเมชั่น คือมาดากัสการ์ (Madagascar)และเชร็ค (Shrek)

กลางวัน
รับประทานอาหาร
มื้ออิสระ
  เดินทาง
 • มารีน่า เบย์ แซนด์
 • โชว์ Wonder Full Light
มารีน่า เบย์ แซนด์
มารีน่า เบย์ แซนด์

เป็นรีสอร์ทหรูใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ มีไฮไลท์ คือ The Sands Sky Park ตั้งอยู่ชั้นที่ 57 ของโรงแรม เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคล้ายเรือตั้งอยู่บนอาคารทั้ง 3 แซนส์ สกาย พาร์คนี้ถือว่าเป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดในโลก จัดเป็นสวนลอยฟ้าที่มีความสูง 200 ม. ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม มีต้นไม้ใหญ่ 250 ต้น และไม้ประดับอีก 650 ต้น มีร้านอาหารที่หรูหรา และยังมี “มารีน่า เบย์ แซนส์ คาสิโน” ที่ตั้งอยู่ในตัวอาคารอันโอ่อ่าหรูหราฝั่งตรงข้ามกับตัวโรงแรมจัดว่าเป็นคาสิโนที่เต็มไปด้วยเกมการพนันทุกรูปแบบ

โชว์ Wonder Full Light
โชว์ Wonder Full Light

การแสดงที่ว่านี้เป็นการแสดง แสง สี เสียง และ น้ำพุมีชื่อว่า Wonder Full – Light & Water Spectacular เป็นโชว์ที่จัดแสดงบริเวณตึก Marina Bay Sands ทำได้ยิ่งใหญ่ และตระการตา เป็นการแสดงแสง สี เสียงและน้ำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เย็น
รับประทานอาหาร
มื้ออิสระ
โรงแรมและที่พัก
Royal newton / chancellor orchart Royal Newton / Chancellor Orchart
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม ห้องอาหารโรงเเรม
  เดินทาง
 • ย่านไชน่าทาวน์
 • วัดพระเขี้ยวแก้วสิงค์โปร์
ย่านไชน่าทาวน์
ย่านไชน่าทาวน์

เมืองไชน่าทาวน์ของสิงคโปร์ก่อตั้งขึ้นราวปี ค.ศ.1821 ซึ่งมีเรือจีนลำแรกเดินทางเข้ามาที่สิงค์โปร์ และต่อมาได้มีการเปิด Chinatown อย่างเป็นทางการในปี 1828 จนถึงปัจจุบัน เป็นอีกสถานที่หนึ่งในสิงค์โปร์ที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด ที่นี่จะมีร้านค้าขายสินค้าประเภทต่าง ๆ วางขายอยู่ริมถนนสองข้างทาง มีถนนอาหาร และสถานที่สำคัญๆ ทางประวัติศาสตร์อีกมากมายหลายแห่ง

วัดพระเขี้ยวแก้วสิงค์โปร์
วัดพระเขี้ยวแก้วสิงค์โปร์

เป็นวัดและพิพิธภัณฑ์ที่ว่าด้วยเรื่องราวศาสตร์ ธรรมะ จิตวิญญาณที่ผสมผสานระหว่างพุทธศาสนานิกายหินยานและมหายาน จัดเป็นพิพิธภันฑ์ขนาดย่อมๆ ที่น่าประทับใจ

กลางวัน
รับประทานอาหาร
มื้ออิสระ
  เดินทาง
 • สวนการ์เด้นบายเดอะเบย์
 • ถนนออร์ชาร์ด
 • ท่าอากาศยานชางกี
 • ท่าอากาศยานดอนเมือง
สวนการ์เด้นบายเดอะเบย์
สวนการ์เด้นบายเดอะเบย์

เป็นสวนที่เป็นจุดท่องเที่ยวแลนมาร์คของสิงคโปร์ ประกอบด้วยไฮไลท์สำคัญอย่างฟลาวเวอร์โดม (Flower Dome) ส่วนจัดแสดงพรรณไม้จากเขตร้อนชื้นแถบเมดิเตอร์เรเนียน และคลาวด์ฟอร์เรสต์ (Cloud Forest) ส่วนจัดแสดงพันธุ์พืชและพันธุ์ไม้ในเขตป่าดิบชื้นซูเปอร์ทรีส์ (Supertrees) โครงสร้างแบบต้นไม้ขนาดใหญ่เทียบเท่ากับตึกที่มีความสูง 9 – 16 ชั้น จำนวนทั้งสิ้น 18 ต้น ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษให้เป็นสวนแนวตั้งขนาดใหญ่ ปกคลุมด้วยไม้เลื้อยเขตร้อน พืชอิงอาศัย และเฟิร์นเมืองร้อน โดดเด่นด้วยแสงสียามค่ำคืน

ถนนออร์ชาร์ด
ถนนออร์ชาร์ด

เป็นถนนที่ถือเป็นสวรรค์ของนักช็อป เนื่องด้วยตลอดเส้นทางเป็นระยะยาวกว่า 2.2 กิโลเมตรของถนนออร์ชาร์ดเป็นที่ตั้งของบรรดาตึกสูงระฟ้า ที่มีร้านค้าแบรนด์ดังๆ จากทั่วโลกมาตั้งกันอยู่แทบจะทุกยี่ห้อที่เรารู้จัก และที่สำคัญสินค้าแบรนด์เนมรุ่นใหม่ๆ ที่เพิ่งถูกผลิตออกมาขายมักจะต้องถูกนำมาตั้งขายกันที่นี่ก่อนเป็นที่แรกๆ ในเอเชีย นอกจากนั้นสองฝั่งของถนนออร์ชาร์ดยังเป็นที่ตั้งของโรงแรมชื่อดังราคาตั้งแต่กลางๆ ไปจนถึงแพงอยู่หลายแห่ง

 ท่าอากาศยานชางกี
ท่าอากาศยานชางกี

ท่าอากาศยานนี้ตั้งอยู่ในเขตชางงี เป็นท่าอากาศยานหลักของสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์, สิงคโปร์แอร์ไลน์คาร์โก, ซิลค์แอร์, ไทเกอร์แอร์เวย์, เจ็ตสตาร์เอเชียแอร์เวย์ และแวลูแอร์ ในปี พ.ศ. 2549 ท่าอากาศยานแห่งนี้รองรับผู้โดยสารจำนวนถึง 35 ล้านคน เพิ่มมากขึ้น 8% จากปีงบประมาณ 2548 พ.ศ. 2552 ท่าอากาศยานนานาชาตินี้เคยได้รับการลงคะแนนให้เป็นท่าอากาศยานที่ดีที่สุดในโลก

ท่าอากาศยานดอนเมือง
ท่าอากาศยานดอนเมือง

เป็นจุดศูนย์กลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สามารถเชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดต่างๆ ของโลกได้อย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียด้วยกัน หรือระหว่างทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซึ่งสามารถใช้เป็นจุดแวะลงและเชื่อมต่อในการเดินทางของผู้โดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑ์ไปยังจุดอื่นๆ ได้อย่างดี

เย็น
รับประทานอาหาร
มื้ออิสระ