Tourkrub Logo

ทัวร์เวียดนาม 5วัน 4คืน ฮานอย นิงห์บิงห์ ซาปา บิน Vietnam Airlines

บินตรง
กลับบ่าย
ไฟล์ทบ่าย
ดูเวลาบินในโปรแกรม
วันอิสระ
วันรัฐธรรมนูญ
วันปีใหม่
วันคริสต์มาส

ไฮไลท์ทัวร์

ทัวร์เน้นธรรมชาติ
สไตล์การเที่ยว
มื้ออาหาร
คะแนนเที่ยวบิน
บินฟูลเซอร์วิส และบินตรง
3สถานที่เที่ยว
3กิจกรรม
2ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มีวันอิสระ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 5 วัน 4 คืน
ดูทั้งหมด
วันที่ 1
  เที่ยง
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • ท่าอากาศยานนอยไบ
 • นิงห์บิงห์
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 2
  เช้า
 • ล่องเรือนิงห์บิงห์
 • ซาปา
  เที่ยง
 • โบสถ์หินซาปา
 • ตลาด LOVE MARKET
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 3
  เช้า
 • ซาปา
 • อิสระท่องเที่ยวในซาปา
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 4
  เช้า
 • moana cafe
 • ลาวไก
 • ฮานอย
  เที่ยง
 • ถนน 36 สายเก่า
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 5
  เช้า
 • สุสานประธานาธิบดีโฮจีมินห์
 • ท่าอากาศยานนอยไบ
  เที่ยง
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ดูรูปเพิ่มเติม

มื้ออาหาร

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
มื้อเพื่อคุณ
รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออิสระ
หาทานได้ตามใจคุณ
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1TULIP HOTEL
2SAPA GREEN HOTEL
3SAPA GREEN HOTEL
4LAROSA HOTEL
5

ช่วงเดินทาง

วันรัฐธรรมนูญ 10 ธ.ค.
วันปีใหม่ 31-1 ม.ค.
วันคริสต์มาส 25 ธ.ค.
ช่วงเดินทางราคา
วันหยุด 2 วัน
พ. 6 ธ.ค. 23อา. 10 ธ.ค. 23
14,990
วันหยุด 2 วัน
ส. 9 ธ.ค. 23พ. 13 ธ.ค. 23
15,990
วันหยุด 2 วัน
พฤ. 14 ธ.ค. 23จ. 18 ธ.ค. 23
14,990
วันหยุด 2 วัน
ศ. 15 ธ.ค. 23อ. 19 ธ.ค. 23
14,990
วันหยุด 2 วัน
ส. 16 ธ.ค. 23พ. 20 ธ.ค. 23
14,990
วันหยุด 2 วัน
พ. 20 ธ.ค. 23อา. 24 ธ.ค. 23
14,990
วันหยุด 3 วัน
ศ. 22 ธ.ค. 23อ. 26 ธ.ค. 23
16,990
วันหยุด 3 วัน
ส. 23 ธ.ค. 23พ. 27 ธ.ค. 23
16,990
วันหยุด 3 วัน
พฤ. 28 ธ.ค. 23จ. 1 ม.ค. 24
18,990
วันหยุด 3 วัน
ศ. 29 ธ.ค. 23อ. 2 ม.ค. 24
18,990
วันหยุด 3 วัน
ส. 30 ธ.ค. 23พ. 3 ม.ค. 24
18,990
วันหยุด 2 วัน
อา. 31 ธ.ค. 23พฤ. 4 ม.ค. 24
18,990
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 23 กก.
น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง
มื้ออาหาร
มื้อที่ทัวร์จัดให้ ตามที่ระบุในโปรแกรม
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ซึ่งรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
เน้นธรรมชาติ
รหัส 16880
ฮานอย นิงห์บิงห์
5 วัน 4 คืน
ธ.ค.
Vietnam Airlines
Vietnam Airlines
เริ่มต้น18,990
จองผ่านเว็บ