Tourkrub Logo

ทัวร์เวียดนาม 5วัน 4คืน ฮานอย นิงห์บิงห์ ซาปา ฟานซิปัน บิน Vietnam Airlines

บินตรง
กลับบ่าย
ไฟล์ทบ่าย
ดูเวลาบินในโปรแกรม
วันมาฆบูชา

ไฮไลท์ทัวร์

เน้นวัฒนธรรม
สไตล์การเที่ยว
มื้ออาหาร
คะแนนเที่ยวบิน
บินฟูลเซอร์วิส และบินตรง
5สถานที่เที่ยว
5กิจกรรม
2ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มีวันอิสระ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 5 วัน 4 คืน
ดูทั้งหมด
วันที่ 1
  เที่ยง
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • ท่าอากาศยานนอยไบ
 • นิงห์บิงห์
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 2
  เช้า
 • ล่องเรือนิงห์บิงห์
 • ซาปา
  เที่ยง
 • ตลาด LOVE MARKET
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 3
  เช้า
 • รถรางสายภูเขาฟานซีปัน
 • กระเช้าไฟฟ้าฟานซีปัน
 • เขาฟานซีปัน
  เที่ยง
 • น้ำตกสีเงิน (น้ําตกซิลเวอร์)
 • หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต
 • โบสถ์หินซาปา
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 4
  เช้า
 • moana cafe
 • ลาวไก
 • ฮานอย
  เที่ยง
 • ถนน 36 สายเก่า
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 5
  เช้า
 • สุสานประธานาธิบดีโฮจีมินห์
  เที่ยง
 • ท่าอากาศยานนอยไบ
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ดูรูปเพิ่มเติม

มื้ออาหาร

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
มื้อเพื่อคุณ
รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออิสระ
หาทานได้ตามใจคุณ
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1TULIP HOTEL
2SAPA GREEN HOTEL
3SAPA GREEN HOTEL
4LAROSA HOTEL
5

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทางราคา
วันหยุด 2 วัน
พฤ. 4 ม.ค. 24จ. 8 ม.ค. 24
15,990
วันหยุด 2 วัน
ศ. 5 ม.ค. 24อ. 9 ม.ค. 24
15,990
วันหยุด 2 วัน
พ. 10 ม.ค. 24อา. 14 ม.ค. 24
15,990
วันหยุด 2 วัน
พฤ. 18 ม.ค. 24จ. 22 ม.ค. 24
15,990
วันหยุด 2 วัน
พฤ. 25 ม.ค. 24จ. 29 ม.ค. 24
16,990
วันหยุด 2 วัน
ศ. 26 ม.ค. 24อ. 30 ม.ค. 24
16,990
วันหยุด 2 วัน
พ. 31 ม.ค. 24อา. 4 ก.พ. 24
16,990
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 23 กก.
น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง
มื้ออาหาร
มื้อที่ทัวร์จัดให้ ตามที่ระบุในโปรแกรม
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ซึ่งรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 16887
ฮานอย นิงห์บิงห์
5 วัน 4 คืน
ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
Vietnam Airlines
Vietnam Airlines
เริ่มต้น16,990
จองผ่านเว็บ