Tourkrub Logo

ทัวร์พม่า 4วัน 3คืน มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ ทะเลเจดีย์ บิน Myanmar Airways International

บินตรง
กลับเช้า
ไฟล์ทเช้า
ดูเวลาบินในโปรแกรม
วันรัฐธรรมนูญ
วันมาฆบูชา
วันปีใหม่
วันคริสต์มาส

ไฮไลท์ทัวร์

ทัวร์เน้นไหว้พระ
สไตล์การเที่ยว
มื้ออาหาร
คะแนนเที่ยวบิน
บินโลว์คอสต์
1สถานที่เที่ยว
1กิจกรรม
-ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มีวันอิสระ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 4 วัน 3 คืน
ดูทั้งหมด
วันที่ 1
  เช้า
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • ท่าอากาศยานมัณฑะเลย์
  เที่ยง
 • มัณฑะเลย์
 • พระราชวังมัณฑะเลย์
 • วัดกุโสดอ
 • เขามัณฑะเลย์
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 2
  เช้า
 • พุกาม
 • วัดติโลมินโล
 • วัดมนุหา
  เที่ยง
 • วัดอนันดา
 • วิหารธรรมยังยี
 • ทะเลเจดีย์
 • เจดีย์ชเวสันดอว์
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 3
  เช้า
 • เจดีย์ชเวสิกอง
 • เจดีย์สัพพัญญู
 • อมรปุระ
  เที่ยง
 • สะพานไม้อูเบ็ง
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 4
  เช้า
 • พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
 • ท่าอากาศยานมัณฑะเลย์
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ดูรูปเพิ่มเติม

มื้ออาหาร

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
มื้อเพื่อคุณ
รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออิสระ
หาทานได้ตามใจคุณ
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1SHWEPHUY HOTEL
2REGENCY BAGAN HOTEL
3SHWEPHUY HOTEL
4

ช่วงเดินทาง

วันรัฐธรรมนูญ 10 ธ.ค.
วันปีใหม่ 31-1 ม.ค.
วันคริสต์มาส 25 ธ.ค.
ช่วงเดินทางราคา
วันหยุด 2 วัน
ศ. 8 ธ.ค. 23จ. 11 ธ.ค. 23
16,990
วันหยุด 3 วัน
ส. 30 ธ.ค. 23อ. 2 ม.ค. 24
18,990
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง
มื้ออาหาร
มื้อที่ทัวร์จัดให้ ตามที่ระบุในโปรแกรม
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ซึ่งรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
เน้นไหว้พระ
รหัส 16902
มัณฑะเลย์ พุกาม
4 วัน 3 คืน
ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
Myanmar Airways International
Myanmar Airways International
เริ่มต้น15,990
จองผ่านเว็บ