Tourkrub Logo
#16921 แพ็คเกจเต็ม

แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์จีน

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ทั่วไป
รหัส 18385
ทัวร์จีน 6 วัน 5 คืน ลี่เจียง แชงกรีล่า เมืองยื่อหวา(ย่าติง) ชมภูเขาหิมะเหม่ยลี่ บิน DR
ลี่เจียง + หลายเมือง
แชร์
ถูกใจ
ทัวร์จีน
6 วัน 5 คืน
มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
ลี่เจียง แชงกรีล่า เมืองยื่อหวา(ย่าติง) ชมภูเขาหิมะเหม่ยลี่
-
ที่เที่ยว
15
มื้ออาหาร
ที่พัก
Ruili Airlines
เริ่มต้น36,999
ทั่วไป
รหัส 18384
ทัวร์จีน 6 วัน 5 คืน ลี่เจียง แชงกรีล่า ต้าหลี่ ภูเขาหิมะมังกรหยก บิน DR
ลี่เจียง + หลายเมือง
แชร์
ถูกใจ
ทัวร์จีน
6 วัน 5 คืน
มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.
ลี่เจียง แชงกรีล่า ต้าหลี่ ภูเขาหิมะมังกรหยก
1
ที่เที่ยว
15
มื้ออาหาร
ที่พัก
Ruili Airlines
เริ่มต้น25,999

ทัวร์จีน 5วัน 4คืน เมืองแชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก ทะเลสาบไป๋สุยเหอ บิน Ruili Airlines

ไฟล์ทบ่าย
กลับเช้า
บินตรง
รวมค่าวีซ่า
ดูเวลาบินในโปรแกรม

ไฮไลท์ทัวร์

ทัวร์เที่ยวธรรมชาติ
สไตล์การเที่ยว
มื้ออาหาร
คะแนนเที่ยวบิน
บินโลว์คอสต์
1สถานที่เที่ยว
1กิจกรรม
-ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มีวันอิสระ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 5 วัน 4 คืน
ดูทั้งหมด
วันที่ 1
  เช้า
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  กลางวัน
 • ท่าอากาศยานลี่เจียง
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 2
  เช้า
 • จงเตี้ยน (แชงกรีล่า)
 • ช่องแคบเสือกระโดด
  กลางวัน
 • เมืองโบราณแชงกรีล่า
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 3
  เช้า
 • วัดลามะซงจ้านหลิน
 • ลี่เจียง
  กลางวัน
 • สวนสาธารณะเหยหลงถาน (สระน้ำมังกรดำ)
 • เมืองโบราณลี่เจียง
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 4
  เช้า
 • ภูเขาหิมะมังกรหยก
 • โชว์อิมเพรสชั่นลี่เจียง
 • ธารน้ำขาว (น้ำตกไป๋สุ่ย)
  กลางวัน
 • เมืองโบราณซู่เหอ
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 5
  เช้า
 • ท่าอากาศยานลี่เจียง
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ดูรูปเพิ่มเติม

มื้ออาหาร

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
มื้อเพื่อคุณ
รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออิสระ
หาทานได้ตามใจคุณ
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1FENG HUANG HOTEL
2YUEGUANG HOTEL
3FENG HUANG HOTEL
4FENG HUANG HOTEL
5
ทั่วไป
รหัส 16921
ลี่เจียง + หลายเมือง
5 วัน 4 คืน
Ruili Airlines
Ruili Airlines