Tourkrub Logo

ทัวร์จีน 6วัน 5คืน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก บิน Thai AirAsia

บินตรง
กลับบ่าย
ไฟล์ทเช้า
รวมค่าวีซ่า
วันมาฆบูชา
วันจักรี
วันสงกรานต์

ไฮไลท์ทัวร์

เน้นวัฒนธรรม
สไตล์การเที่ยว
มื้ออาหาร
คะแนนเที่ยวบิน
บินโลว์คอสต์
2สถานที่เที่ยว
2กิจกรรม
-ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มีวันอิสระ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 6 วัน 5 คืน
ดูทั้งหมด
วันที่ 1
  เช้า
 • ท่าอากาศยานดอนเมือง
 • ท่าอากาศยานคุนหมิงฉางสุ่ย
 • คุนหมิง
  เที่ยง
 • ต้าหลี่
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 2
  เช้า
 • เมืองโบราณต้าหลี่
 • เจดีย์สามองค์
 • วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย
  เที่ยง
 • จงเตี้ยน (แชงกรีล่า)
 • เมืองโบราณแชงกรีล่า
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 3
  เช้า
 • วัดลามะซงจ้านหลิน
 • ช่องแคบเสือกระโดด
  เที่ยง
 • ลี่เจียง
 • สวนสาธารณะเหยหลงถาน (สระน้ำมังกรดำ)
 • เมืองโบราณลี่เจียง
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 4
  เช้า
 • ภูเขาหิมะมังกรหยก
 • โชว์อิมเพรสชั่นลี่เจียง
  เที่ยง
 • อุทยานน้ำหยก (วี่สุ่ยจ้าย)
 • ธารน้ำขาว (น้ำตกไป๋สุ่ย)
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 5
  เช้า
 • รถไฟความเร็วสูง คุนหมิง
 • คุนหมิง
 • สวนน้ำตกคุนหมิง
 • ตำหนักทองจินเตี้ยนคุนหมิง
  เที่ยง
 • จินหม่าปี้จีฟาง (ถนนม้าทองไก่หยก)
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 6
  เช้า
 • ท่าอากาศยานคุนหมิงฉางสุ่ย
 • ท่าอากาศยานดอนเมือง
ดูรูปเพิ่มเติม

มื้ออาหาร

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6
มื้อเพื่อคุณ
รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออิสระ
หาทานได้ตามใจคุณ
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1DALI ZHUANG YUANG HOTEL
2SHU JIN MU YUN HOTEL
3FENG HUANG HOTEL
4FENG HUANG HOTEL
5PIN HUA YUE JIA HOTEL
6

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทางราคา
วันหยุด 2 วัน
ศ. 12 ม.ค. 24พ. 17 ม.ค. 24
24,990
วันหยุด 2 วัน
พ. 17 ม.ค. 24จ. 22 ม.ค. 24
25,990
วันหยุด 2 วัน
ศ. 19 ม.ค. 24พ. 24 ม.ค. 24
25,990
วันหยุด 2 วัน
พ. 24 ม.ค. 24จ. 29 ม.ค. 24
25,990
วันหยุด 2 วัน
ศ. 26 ม.ค. 24พ. 31 ม.ค. 24
25,990
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง
มื้ออาหาร
มื้อที่ทัวร์จัดให้ ตามที่ระบุในโปรแกรม
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ซึ่งรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 16933
คุนหมิง + หลายเมือง
6 วัน 5 คืน
ม.ค. / ก.พ. / มี.ค. / เม.ย.
Thai AirAsia
Thai AirAsia
เริ่มต้น25,990
จองผ่านเว็บ

ทัวร์ที่คล้ายกัน