Tourkrub Logo

ทัวร์ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน ดิสนีย์แลนด์ วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย บิน Emirates Airline

ไฟล์ทบ่าย
กลับดึก
บินตรง
ดิสนีย์แลนด์ รวมค่าเข้า
วันปิยมหาราช
วันแม่แห่งชาติ

ไฮไลท์ทัวร์

เน้นสวนสนุก
สไตล์การเที่ยว
มื้ออาหาร
คะแนนเที่ยวบิน
บินฟูลเซอร์วิส และบินตรง
5สถานที่เที่ยว
5กิจกรรม
1ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มีวันอิสระ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 3 วัน 2 คืน
ดูทั้งหมด
วันที่ 1
  เช้า
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • ท่าอากาศยานฮ่องกงเช๊กแลปก๊ก
  เย็น
 • A SYMPHONY OF LIGHTS
วันที่ 2
  เช้า
 • ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์
วันที่ 3
  เช้า
 • วัดแชกงหมิว
 • วัดหวังต้าเซียน
 • วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮัม
  กลางวัน
 • โรงงานจิวเวอร์รี่
 • ร้านหยกฮ่องกง
 • วัดทินห่าว
 • จิมซาจุ่ย
 • ท่าอากาศยานฮ่องกงเช๊กแลปก๊ก
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

มื้ออาหาร

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
มื้อเพื่อคุณ
รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออิสระ
หาทานได้ตามใจคุณ
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1ี่ iclub To Kwa Wan Hotel หรือ Regal Oriental Hotel หรือ Dorsett Tsuen Wan Hotel
2iclub To Kwa Wan Hotel หรือ Regal Oriental Hotel หรือ Dorsett Tsuen Wan Hotel
3

ช่วงเดินทาง

วันแม่แห่งชาติ 12 ส.ค.
ช่วงเดินทางราคา
วันหยุด 2 วัน
ส. 3 ส.ค. 24จ. 5 ส.ค. 24
21,990
19,990
วันหยุด 2 วัน
ศ. 9 ส.ค. 24อา. 11 ส.ค. 24
21,990
19,990
วันหยุด 3 วัน
ส. 10 ส.ค. 24จ. 12 ส.ค. 24
23,990
วันหยุด 2 วัน
ศ. 16 ส.ค. 24อา. 18 ส.ค. 24
21,990
วันหยุด 2 วัน
ศ. 30 ส.ค. 24อา. 1 ก.ย. 24
21,990
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง
มื้ออาหาร
มื้อที่ทัวร์จัดให้ ตามที่ระบุในโปรแกรม
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ซึ่งรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
เน้นสวนสนุก
รหัส 16956
ฮ่องกง
3 วัน 2 คืน
ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
Emirates Airline
Emirates Airline
21,990
เริ่มต้น19,990
จองผ่านเว็บ

ทัวร์ที่คล้ายกัน