Tourkrub Logo

ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน หนานโถว ไทจง เจียอี้ ไทเป บิน Eva Air

กลับดึก
ไฟล์ทเช้า
บินตรง
ดูเวลาบินในโปรแกรม
วันแรงงาน
วิสาขบูชา
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี
ฉัตรมงคล
วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา

ไฮไลท์ทัวร์

ทัวร์เที่ยวธรรมชาติ
สไตล์การเที่ยว
มื้ออาหาร
คะแนนเที่ยวบิน
บินฟูลเซอร์วิส และบินตรง
7สถานที่เที่ยว
7กิจกรรม
3ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มีวันอิสระ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 5 วัน 3 คืน
ดูทั้งหมด
วันที่ 1
  เช้า
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 2
  เช้า
 • ท่าอากาศยานเถาหยวน
 • ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ
 • หนานโถว
  กลางวัน
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • ตลาดกลางคืนเหวินฮั่ว
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 3
  เช้า
 • เจียอี้
 • อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
 • ชาอวู่หลง
  กลางวัน
 • ไทจง
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 4
  เช้า
 • ไทเป
 • ศูนย์เจอมาเนี่ยม
 • ร้านเหว่ยเก๋อ (ร้านพายสับปะรด)
  กลางวัน
 • เป่ยโถว
 • แอ่งนรกอเวจี
 • บ่อน้ำพุร้อนเป่ยโถว
 • Beitou Public Library
 • ซีเหมินติง
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 5
  เช้า
 • ร้านเครื่องสำอางไต้หวัน
 • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
 • อุทยานเย่หลิว
  กลางวัน
 • ไทเป 101
 • ท่าอากาศยานเถาหยวน
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ดูรูปเพิ่มเติม

มื้ออาหาร

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
มื้อเพื่อคุณ
รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออิสระ
หาทานได้ตามใจคุณ
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1
2CHIAYI KING HOTEL, CHIA YI
3STAY HOTEL, TAICHUNG
4CHATEAU DE CHINE HOTEL, TAIPEI
5

ช่วงเดินทาง

วันแรงงาน 1 พ.ค.
ช่วงเดินทางราคา
วันหยุด 2 วัน
อ. 30 เม.ย. 24ส. 4 พ.ค. 24
21,990
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 23 กก.
น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง
มื้ออาหาร
มื้อที่ทัวร์จัดให้ ตามที่ระบุในโปรแกรม
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ซึ่งรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ทั่วไป
รหัส 16969
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
5 วัน 3 คืน
เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.
Eva Air
Eva Air
เริ่มต้น19,990
จองผ่านเว็บ

ทัวร์ที่คล้ายกัน