Tourkrub Logo

ทัวร์ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน ไทจง หนานโถว ไทเป ชิงจิ้งสกายวอล์ด บิน China Airlines

บินตรง
กลับดึก
ไฟล์ทเช้า
ดูเวลาบินในโปรแกรม
วันรัฐธรรมนูญ
วันมาฆบูชา
วันปีใหม่
วันคริสต์มาส

ไฮไลท์ทัวร์

เน้นวัฒนธรรม
สไตล์การเที่ยว
มื้ออาหาร
คะแนนเที่ยวบิน
บินฟูลเซอร์วิส และบินตรง
7สถานที่เที่ยว
7กิจกรรม
4ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มีวันอิสระ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 4 วัน 3 คืน
ดูทั้งหมด
วันที่ 1
  เช้า
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • ท่าอากาศยานเถาหยวน
  เที่ยง
 • ตลาดฝงเจียไนท์มาเก็ต
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 2
  เช้า
 • ฟาร์มแกะชิงจิ้ง
 • หนานโถว
 • วัดเหวินหวู่ (วัดกวนอู)
  เที่ยง
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 3
  เช้า
 • อุทยานเย่หลิว
 • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
 • ผิงซี
  เที่ยง
 • หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น
 • ไทเป
 • ศูนย์เจอมาเนี่ยม
 • ร้านเหว่ยเก๋อ (ร้านพายสับปะรด)
 • ซีเหมินติง
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 4
  เช้า
 • วัดหลงซันซื่อ
 • ไทเป 101
 • ร้านเครื่องสำอางไต้หวัน
 • อนุสรณ์เจียงไคเช็ค
  เที่ยง
 • มิตซุยเอาท์เล็ตไต้หวัน
 • ท่าอากาศยานเถาหยวน
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ดูรูปเพิ่มเติม

มื้ออาหาร

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
มื้อเพื่อคุณ
รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออิสระ
หาทานได้ตามใจคุณ
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1STAY HOTEL TAICHUNG
2STAY HOTEL TAICHUNG
3CHATEAU DE CHINE HOTEL, TAIPEI
4

ช่วงเดินทาง

วันรัฐธรรมนูญ 10 ธ.ค.
วันปีใหม่ 31-1 ม.ค.
วันคริสต์มาส 25 ธ.ค.
ช่วงเดินทางราคา
วันหยุด 1 วัน
พ. 6 ธ.ค. 23ส. 9 ธ.ค. 23
22,990
วันหยุด 1 วัน
พ. 13 ธ.ค. 23ส. 16 ธ.ค. 23
21,990
วันหยุด 1 วัน
พ. 20 ธ.ค. 23ส. 23 ธ.ค. 23
21,990
วันหยุด 3 วัน
ส. 30 ธ.ค. 23อ. 2 ม.ค. 24
29,990
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 23 กก.
น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง
มื้ออาหาร
มื้อที่ทัวร์จัดให้ ตามที่ระบุในโปรแกรม
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ซึ่งรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 16970
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
4 วัน 3 คืน
ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
China Airlines
China Airlines
เริ่มต้น21,990
จองผ่านเว็บ

ทัวร์ที่คล้ายกัน