Tourkrub Logo

ทัวร์ไต้หวัน 4วัน 3คืน เมืองไถจง เมืองหนานโถว ย่านซีเหมินติง บิน VZ

พักบานาฮิลล์
บินตรง
กลับบ่าย
ไฟล์ทเช้า
ดูเวลาบินในโปรแกรม
วันรัฐธรรมนูญ
วันพ่อแห่งชาติ
วันปีใหม่
วันคริสต์มาส

ไฮไลท์ทัวร์

เน้นวัฒนธรรม
สไตล์การเที่ยว
มื้ออาหาร
คะแนนเที่ยวบิน
บินโลว์คอสต์
6สถานที่เที่ยว
6กิจกรรม
2ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มีวันอิสระ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 4 วัน 3 คืน
ดูทั้งหมด
วันที่ 1
  เช้า
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • ท่าอากาศยานเถาหยวน
 • ไทจง
 • ร้าน Miyahara 
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 2
  เช้า
 • หนานโถว
 • ชาอวู่หลง
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
  เที่ยง
 • วัดเหวินหวู่ (วัดกวนอู)
 • ไทเป
 • ร้านเหว่ยเก๋อ (ร้านพายสับปะรด)
 • ซีเหมินติง
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 3
  เช้า
 • ศูนย์เจอมาเนี่ยม
 • อุทยานเย่หลิว
 • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
  เที่ยง
 • ไทเป 101
 • วัดหลงซันซื่อ
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 4
  เช้า
 • อนุสรณ์เจียงไคเช็ค
 • ร้านเครื่องสำอางไต้หวัน
  เที่ยง
 • ท่าอากาศยานเถาหยวน
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ดูรูปเพิ่มเติม

มื้ออาหาร

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
มื้อเพื่อคุณ
รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออิสระ
หาทานได้ตามใจคุณ
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1HOLIDAY INN EXPRESS TAICHUNG
2FERRARY HOTEL TAIPEI
3FERRARY HOTEL TAIPEI
4

ช่วงเดินทาง

วันรัฐธรรมนูญ 10 ธ.ค.
วันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค.
วันปีใหม่ 31-1 ม.ค.
วันคริสต์มาส 25 ธ.ค.
ช่วงเดินทางราคา
วันหยุด 1 วัน
อ. 5 ธ.ค. 23ศ. 8 ธ.ค. 23
18,999
วันหยุด 2 วัน
ส. 9 ธ.ค. 23อ. 12 ธ.ค. 23
21,999
วันหยุด 1 วัน
พ. 13 ธ.ค. 23ส. 16 ธ.ค. 23
18,999
วันหยุด 2 วัน
ศ. 15 ธ.ค. 23จ. 18 ธ.ค. 23
18,999
วันหยุด 2 วัน
ส. 16 ธ.ค. 23อ. 19 ธ.ค. 23
18,999
วันหยุด 1 วัน
พ. 20 ธ.ค. 23ส. 23 ธ.ค. 23
18,999
วันหยุด 3 วัน
ศ. 29 ธ.ค. 23จ. 1 ม.ค. 24
33,999
วันหยุด 2 วัน
อา. 31 ธ.ค. 23พ. 3 ม.ค. 24
33,999
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง
มื้ออาหาร
มื้อที่ทัวร์จัดให้ ตามที่ระบุในโปรแกรม
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ซึ่งรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 16982
ไต้หวัน ไทจง
4 วัน 3 คืน
ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ.
VietJet Air
VietJet Air
เริ่มต้น18,999
จองผ่านเว็บ