Tourkrub Logo

ทัวร์ไต้หวัน 5วัน 3คืน อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ตึกไทเป 101 บิน China Airlines

บินตรง
กลับดึก
ไฟล์ทเช้า
ดูเวลาบินในโปรแกรม
วันรัฐธรรมนูญ

ไฮไลท์ทัวร์

เน้นวัฒนธรรม
สไตล์การเที่ยว
มื้ออาหาร
คะแนนเที่ยวบิน
บินฟูลเซอร์วิส และบินตรง
7สถานที่เที่ยว
7กิจกรรม
3ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มีวันอิสระ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 5 วัน 3 คืน
ดูทั้งหมด
วันที่ 1
  เช้า
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • ท่าอากาศยานเถาหยวน
 • ตลาดกลางคืนเหราเหอ
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 2
  เช้า
 • ชาอวู่หลง
 • อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
 • ไทจง
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 3
  เช้า
 • หนานโถว
 • วัดเหวินหวู่ (วัดกวนอู)
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • ไทเป
  เที่ยง
 • ร้านเหว่ยเก๋อ (ร้านพายสับปะรด)
 • ย่านถนนเก่าตั้นสุ่ย
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 4
  เช้า
 • ศูนย์เจอมาเนี่ยม
 • ไทเป 101
 • อนุสรณ์เจียงไคเช็ค
 • วัดหลงซันซื่อ
  เที่ยง
 • ร้านเครื่องสำอางไต้หวัน
 • ซีเหมินติง
 • ท่าอากาศยานเถาหยวน
 • ท่าอากาศยานดอนเมือง
ดูรูปเพิ่มเติม

มื้ออาหาร

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
มื้อเพื่อคุณ
รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออิสระ
หาทานได้ตามใจคุณ
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1MEGA HOTEL
2FRESHFIELDS HOTEL
3LIFE HOTEL OF TAMSUI
4

ช่วงเดินทาง

วันรัฐธรรมนูญ 10 ธ.ค.
ช่วงเดินทางราคา
วันหยุด 2 วัน
พ. 6 ธ.ค. 23อา. 10 ธ.ค. 23
25,999
วันหยุด 2 วัน
พ. 20 ธ.ค. 23อา. 24 ธ.ค. 23
25,999
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง
มื้ออาหาร
มื้อที่ทัวร์จัดให้ ตามที่ระบุในโปรแกรม
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ซึ่งรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 16984
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
5 วัน 3 คืน
ธ.ค.
China Airlines
China Airlines
เริ่มต้น25,999
จองผ่านเว็บ

ทัวร์ที่คล้ายกัน