Tourkrub Logo

ทัวร์ไต้หวัน 4วัน 3คืน เมืองไทเป หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา บิน Thai Airways

บินตรง
กลับดึก
ไฟล์ทเช้า
ดูเวลาบินในโปรแกรม
วันปีใหม่

ไฮไลท์ทัวร์

เน้นวัฒนธรรม
สไตล์การเที่ยว
มื้ออาหาร
คะแนนเที่ยวบิน
บินฟูลเซอร์วิส และบินตรง
6สถานที่เที่ยว
6กิจกรรม
2ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มีวันอิสระ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 4 วัน 3 คืน
ดูทั้งหมด
วันที่ 1
  เช้า
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • ท่าอากาศยานเถาหยวน
 • วัดหลงซันซื่อ
 • อนุสรณ์เจียงไคเช็ค
  เที่ยง
 • ไทเป 101
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 2
  เช้า
 • หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น
 • ท่าเรือประมงเจิ้งปิน
 • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
  เที่ยง
 • ศูนย์เจอมาเนี่ยม
 • ย่านถนนเก่าตั้นสุ่ย
 • สะพานแห่งความรักตั้นสุย
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 3
  เช้า
 • หนานโถว
 • ชาอวู่หลง
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
  เที่ยง
 • ไทจง
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 4
  เช้า
 • ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ
 • ร้านเหว่ยเก๋อ (ร้านพายสับปะรด)
 • ร้านเครื่องสำอางไต้หวัน
  เที่ยง
 • ซีเหมินติง
 • ท่าอากาศยานเถาหยวน
 • ท่าอากาศยานดอนเมือง
ดูรูปเพิ่มเติม

มื้ออาหาร

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
มื้อเพื่อคุณ
รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออิสระ
หาทานได้ตามใจคุณ
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1THE LIFE HOTEL OF TAMSUI
2THE LIFE HOTEL OF TAMSUI
3 CHECK INN TAICHUNG WENXIN
4

ช่วงเดินทาง

วันปีใหม่ 31-1 ม.ค.
ช่วงเดินทางราคา
วันหยุด 3 วัน
ศ. 29 ธ.ค. 23จ. 1 ม.ค. 24
38,999
วันหยุด 3 วัน
ส. 30 ธ.ค. 23อ. 2 ม.ค. 24
38,999
วันหยุด 2 วัน
อา. 31 ธ.ค. 23พ. 3 ม.ค. 24
38,999
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง
มื้ออาหาร
มื้อที่ทัวร์จัดให้ ตามที่ระบุในโปรแกรม
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ซึ่งรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 16988
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
4 วัน 3 คืน
ธ.ค.
Thai Airways
Thai Airways
เริ่มต้น38,999
จองผ่านเว็บ

ทัวร์ที่คล้ายกัน