Tourkrub Logo

ทัวร์ฮ่องกง 4วัน 2คืน โบสถ์เซนต์ปอล์ต เวเนเชี่ยนมาเก๊า ชมโรงละครจูไห่ บิน Hong Kong Airlines

บินตรง
กลับดึก
ไฟล์ทเช้า
ดูเวลาบินในโปรแกรม

ไฮไลท์ทัวร์

เน้นวัฒนธรรม
สไตล์การเที่ยว
มื้ออาหาร
คะแนนเที่ยวบิน
บินฟูลเซอร์วิส และบินตรง
6สถานที่เที่ยว
6กิจกรรม
2ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มีวันอิสระ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 4 วัน 2 คืน
ดูทั้งหมด
วันที่ 1
  เช้า
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • ท่าอากาศยานฮ่องกงเช๊กแลปก๊ก
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 2
  เช้า
 • ท่าอากาศยานฮ่องกงเช๊กแลปก๊ก
 • มาเก๊า
 • เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล (องค์เจ้าแม่กวนอิมปรางทอง)
 • วิหารเซนต์ปอล
 • เซนาโด้สแควร์
  เที่ยง
 • ร้านของฝากมาเก๊า
 • เดอะ เวเนเชียน มาเก๊า
 • จูไห่
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 3
  เช้า
 • วัดผู่โถวซื่อ
 • ร้านหยกฮ่องกง
 • โรงละครไข่มุกจูไห่
  เที่ยง
 • ถนนคู่รัก
 • หวีหนี่ (จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล)
 • ตลาดใต้ดินกงเปย
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 4
  เช้า
 • ฮ่องกง
 • วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮัม
 • วัดหวังต้าเซียน
  เที่ยง
 • วัดแชกงหมิว
 • โรงงานจิวเวอร์รี่
 • ร้านหยกฮ่องกง
 • จิมซาจุ่ย
 • ท่าอากาศยานฮ่องกงเช๊กแลปก๊ก
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ดูรูปเพิ่มเติม

มื้ออาหาร

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
มื้อเพื่อคุณ
รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออิสระ
หาทานได้ตามใจคุณ
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1
2GRANG INN HOTEL / 2000 YEARS HOTEL / HUAFENG HOTEL
3GRANG INN HOTEL / 2000 YEARS HOTEL / HUAFENG HOTEL
4

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทางราคา
วันหยุด 2 วัน
พฤ. 14 ธ.ค. 23อา. 17 ธ.ค. 23
14,999
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง
มื้ออาหาร
มื้อที่ทัวร์จัดให้ ตามที่ระบุในโปรแกรม
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ซึ่งรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 16995
ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่
4 วัน 2 คืน
ธ.ค.
Hong Kong Airlines
Hong Kong Airlines
เริ่มต้น14,999
จองผ่านเว็บ