Tourkrub Logo
#17005 แพ็คเกจเต็ม

แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นิกโก้

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

เน้นวัฒนธรรม
รหัส 18411
ทัวร์ญี่ปุ่น 7วัน 4คืน โตเกียว สกายทรี ภูเขาไฟฟูจิ สะพานชินเคียว สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ปาร์ค บินSQ
โตเกียว นิกโก้
แชร์
ถูกใจ
ทัวร์ญี่ปุ่น
7 วัน 4 คืน
ต.ค.
โตเกียว สกายทรี ภูเขาไฟฟูจิ สะพานชินเคียว สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ปาร์ค
5
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
Singapore Airlines
เริ่มต้น49,990

ทัวร์ญี่ปุ่น 7วัน 4คืน ฟุกุชิมะ หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ อิสระเล่นสกี ณ ซาโอะ สกีออนเซน บิน Singapore Airlines

ไฟล์ทบ่าย
กลับเช้า
วันอิสระ
แวะเปลี่ยนเครื่อง
เล่นสกี (ไม่รวมค่าอุปกรณ์)
ดูเวลาบินในโปรแกรม

ไฮไลท์ทัวร์

มีวันอิสระ
สไตล์การเที่ยว
มื้ออาหาร
คะแนนเที่ยวบิน
บินฟูลเซอร์วิส และบินตรง
4สถานที่เที่ยว
4กิจกรรม
3ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มีวันอิสระ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 7 วัน 4 คืน
ดูทั้งหมด
วันที่ 1
  เช้า
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • ท่าอากาศยานชางกี
 • ท่าอากาศยานนาริตะ
วันที่ 2
  เช้า
 • ฟุกุชิมะ
 • หมู่บ้านโบราณโออุจิจูคุ
 • ทะเลสาบอินะวะชิโระ
 • ปราสาทซึรุงะ
วันที่ 3
  เช้า
 • หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ
 • ภูเขาไฟซาโอะ
  กลางวัน
 • ซาโอะ ออนเซน สกีรีสอร์ท
 • หมู่บ้านออนเซ็นกินซัง
วันที่ 4
  เช้า
 • นิกโก้
 • ศาลเจ้าโทโชกุ
 • สะพานชินเคียว
  กลางวัน
 • ทะเลสาบชูเซ็นจิ
 • อิออนนาริตะ
 • โตเกียว
วันที่ 5
  เช้า
 • อิสระท่องเที่ยวในโตเกียว หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม
วันที่ 6
  เช้า
 • วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ)
 • ถนนนาคามิเสะ
 • ดิวตี้ฟรี
  กลางวัน
 • ย่านชินจูกุ
 • ท่าอากาศยานฮาเนดะ
 • ท่าอากาศยานชางกี
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

มื้ออาหาร

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6
มื้อเพื่อคุณ
รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออิสระ
หาทานได้ตามใจคุณ
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1
2Aizu Wakamatsu Washington, Aizu
3Aizu Wakamatsu Washington, Aizu
4the B Ikebukuro, Tokyo
5the B Ikebukuro, Tokyo
6
ทั่วไป
รหัส 17005
โตเกียว นิกโก้
7 วัน 4 คืน
Singapore Airlines
Singapore Airlines