Tourkrub Logo

ทัวร์ญี่ปุ่น 7วัน 4คืน ฟุกุชิมะ หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ อิสระเล่นสกี ณ ซาโอะ สกีออนเซน บิน Singapore Airlines

เล่นสกี (ไม่รวมค่าอุปกรณ์)
กลับเช้า
ไฟล์ทบ่าย
แวะเปลี่ยนเครื่อง
ดูเวลาบินในโปรแกรม
วันอิสระ
วันมาฆบูชา

ไฮไลท์ทัวร์

มีวันอิสระ
สไตล์การเที่ยว
มื้ออาหาร
คะแนนเที่ยวบิน
บินฟูลเซอร์วิส และบินตรง
4สถานที่เที่ยว
4กิจกรรม
3ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มีวันอิสระ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 7 วัน 4 คืน
ดูทั้งหมด
วันที่ 1
  เช้า
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • ท่าอากาศยานชางกี
 • ท่าอากาศยานนาริตะ
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 2
  เช้า
 • ฟุกุชิมะ
 • หมู่บ้านโบราณโออุจิจูคุ
 • ทะเลสาบอินะวะชิโระ
 • ปราสาทซึรุงะ
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 3
  เช้า
 • หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ
 • ภูเขาไฟซาโอะ
  เที่ยง
 • ซาโอะ ออนเซน สกีรีสอร์ท
 • หมู่บ้านออนเซ็นกินซัง
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 4
  เช้า
 • นิกโก้
 • ศาลเจ้าโทโชกุ
 • สะพานชินเคียว
  เที่ยง
 • ทะเลสาบชูเซ็นจิ
 • อิออนนาริตะ
 • โตเกียว
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 5
  เช้า
 • อิสระท่องเที่ยวในโตเกียว หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 6
  เช้า
 • วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ)
 • ถนนนาคามิเสะ
 • ดิวตี้ฟรี
  เที่ยง
 • ย่านชินจูกุ
 • ท่าอากาศยานฮาเนดะ
 • ท่าอากาศยานชางกี
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ดูรูปเพิ่มเติม

มื้ออาหาร

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6
มื้อเพื่อคุณ
รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออิสระ
หาทานได้ตามใจคุณ
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1
2Aizu Wakamatsu Washington, Aizu
3Aizu Wakamatsu Washington, Aizu
4the B Ikebukuro, Tokyo
5the B Ikebukuro, Tokyo
6

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทางราคา
วันหยุด 2 วัน
พ. 17 ม.ค. 24อ. 23 ม.ค. 24
45,990
วันหยุด 2 วัน
พ. 31 ม.ค. 24อ. 6 ก.พ. 24
45,990
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 25 กก.
น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง
มื้ออาหาร
มื้อที่ทัวร์จัดให้ ตามที่ระบุในโปรแกรม
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ซึ่งรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ทั่วไป
รหัส 17005
โตเกียว นิกโก้
7 วัน 4 คืน
ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
Singapore Airlines
Singapore Airlines
เริ่มต้น45,990
จองผ่านเว็บ