Tourkrub Logo

ทัวร์ฝรั่งเศส 7วัน 5คืน เมืองปารีส มหาวิหารนอเทรอดามแห่งรูอ็อง มองซ์แซงต์มิเชล บิน Singapore Airlines

กลับเช้า
ไฟล์ทเช้า
แวะเปลี่ยนเครื่อง
ดูเวลาบินในโปรแกรม
ไม่รวมค่าวีซ่า
วันอิสระ

ไฮไลท์ทัวร์

มีวันอิสระ
สไตล์การเที่ยว
มื้ออาหาร
คะแนนเที่ยวบิน
บินฟูลเซอร์วิส และบินตรง
3สถานที่เที่ยว
3กิจกรรม
2ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มีวันอิสระ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 7 วัน 5 คืน
ดูทั้งหมด
วันที่ 1
  เช้า
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • ท่าอากาศยานชางกี
 • ท่าอากาศยานชาร์ลเดอโกลล์
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 2
  เช้า
 • รูออง
 • มหาวิหารนอร์เทอดามเมืองรวง
 • หอนาฬิกาขนาดใหญ่
  เที่ยง
 • โดวิลล์
 • มงต์ แซงต์ มิเชล
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 3
  เช้า
 • เล มานส์
 • ปารีส
 • ย่านมงมาร์ต
 • มหาวิหารซาเครเกอร์
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 4
  เช้า
 • พระราชวังแวร์ซายส์
 • จัตุรัสทรอคาเดโร
 • หอไอเฟล
  เที่ยง
 • ประตูชัยนโปเลียน
 • ถนนชองเอลิเซ่
 • พิพิธภัณฑ์ลุฟว์
 • ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 5
  เช้า
 • อิสระท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้งปารีส
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 6
  เช้า
 • ท่าอากาศยานชาร์ลเดอโกลล์
 • ท่าอากาศยานชางกี
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 7
  เช้า
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ดูรูปเพิ่มเติม

มื้ออาหาร

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6
7
มื้อเพื่อคุณ
รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออิสระ
หาทานได้ตามใจคุณ
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1Ibis Paris CDG Airport, Paris
2Ibis Pontorson Baie Du Mont Saint Michel, Mont Saint Michel
3Ibis Paris CDG Airport, Paris
4Ibis Paris CDG Airport, Paris
5Ibis Paris CDG Airport, Paris
6
7

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทางราคา
วันหยุด 2 วัน
ศ. 23 ก.พ. 24พฤ. 29 ก.พ. 24
69,990
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 25 กก.
น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง
มื้ออาหาร
มื้อที่ทัวร์จัดให้ ตามที่ระบุในโปรแกรม
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ซึ่งรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ทั่วไป
รหัส 17065
ฝรั่งเศส
7 วัน 5 คืน
ก.พ. / มี.ค.
Singapore Airlines
Singapore Airlines
เริ่มต้น69,990
จองผ่านเว็บ