Tourkrub Logo

ทัวร์จีน 5วัน 4คืน ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น เมืองจางเจียเจี้ย บิน VZ

เหมาลำ
ไฟล์ทบ่าย
กลับดึก
บินตรง
Option ไม่รวมในค่าทัวร์
รวมค่าวีซ่า
ดูเวลาบินในโปรแกรม
อาหารมื้อพิเศษ!!!!
วันแรงงาน

ไฮไลท์ทัวร์

เน้นวัฒนธรรม
สไตล์การเที่ยว
มื้ออาหาร
คะแนนเที่ยวบิน
บินโลว์คอสต์
4สถานที่เที่ยว
4กิจกรรม
-ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มีวันอิสระ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 5 วัน 4 คืน
ดูทั้งหมด
วันที่ 1
  เช้า
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  กลางวัน
 • ท่าอากาศยานจางเจียเจี้ย
 • จางเจียเจี้ย
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 2
  เช้า
 • เมืองโบราณฝูหลง (น้ำตกหวางชุน)
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 3
  เช้า
 • ร้านใบชาจีน
 • จางเจียเจี้ย
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 4
  เช้า
 • ร้านสมุนไพร (ยาแผนจีนโบราณและบัวหิมะ)
 • เขาเทียนจื่อซาน
 • อุทยานจางเจียเจี้ย
  กลางวัน
 • สะพานหนึ่งในใต้หล้า (เทียนเสี้ยตี้อีเฉียว)
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 5
  เช้า
 • ร้านหยกจีน
 • ร้านยางพารา
 • พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทรายจวินเซิงฮวาเยี้ยน
  กลางวัน
 • ถนนคนเดินซีปู้เจีย
 • ท่าอากาศยานจางเจียเจี้ย
  เย็น
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ดูรูปเพิ่มเติม

มื้ออาหาร

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
มื้อเพื่อคุณ
รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออิสระ
หาทานได้ตามใจคุณ
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1 MEILUO SHUIJING HOTEL
2MEILUO SHUIJING HOTEL
3 ZI JIN HUASHE HOTEL
4ZI JIN HUASHE HOTEL
5

ช่วงเดินทาง

วันแรงงาน 1 พ.ค.
ช่วงเดินทางราคา
จ. 22 เม.ย. 24ศ. 26 เม.ย. 24
19,999
วันหยุด 1 วัน
จ. 29 เม.ย. 24ศ. 3 พ.ค. 24
19,999
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง
มื้ออาหาร
มื้อที่ทัวร์จัดให้ ตามที่ระบุในโปรแกรม
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ซึ่งรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17142
จางเจียเจี้ย
5 วัน 4 คืน
เม.ย.
VietJet Air
VietJet Air
เริ่มต้น19,999
จองผ่านเว็บ

ทัวร์ที่คล้ายกัน