Tourkrub Logo
#17203 แพ็คเกจเต็ม

แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์จีน

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

เน้นวัฒนธรรม
รหัส 18156
ทัวร์จีน 7 วัน 6 คืน เฉิงตู ยอดเขาหนานเจียปาหว่า พระราชวังโปตาลา ทะเลสาบน่ามู่ชั่ว บิน CA
เฉิงตู ทิเบต
แชร์
ถูกใจ
ทัวร์จีน
7 วัน 6 คืน
เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค.
เฉิงตู ยอดเขาหนานเจียปาหว่า พระราชวังโปตาลา ทะเลสาบน่ามู่ชั่ว
1
ที่เที่ยว
19
มื้ออาหาร
ที่พัก
Air China
เริ่มต้น61,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17845
ทัวร์จีน 7วัน 6คืน พระราชวังโปตาลา ธารน้าแข็งคาโนลา พระราชวังโนร์บูลิงกา บิน8L
เฉิงตู ทิเบต
แชร์
ถูกใจ
ทัวร์จีน
7 วัน 6 คืน
ก.ย. / ต.ค.
พระราชวังโปตาลา ธารน้าแข็งคาโนลา พระราชวังโนร์บูลิงกา
3
ที่เที่ยว
16
มื้ออาหาร
ที่พัก
Lucky Air
เริ่มต้น52,999

ทัวร์จีน 8วัน 7คืน หมู่บ้านทิเบตเจียจูจังไช่ ปาเหม่ย อุทยานภูเขาสี่ดรุณี บิน Thai Airways

กลับบ่าย
ไฟล์ทเช้า
บินตรง
ไม่เข้าร้านรัฐบาล
รวมค่าวีซ่า
ดูเวลาบินในโปรแกรม

ไฮไลท์ทัวร์

เน้นวัฒนธรรม
สไตล์การเที่ยว
มื้ออาหาร
คะแนนเที่ยวบิน
บินฟูลเซอร์วิส และบินตรง
2สถานที่เที่ยว
2กิจกรรม
1ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มีวันอิสระ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 8 วัน 7 คืน
ดูทั้งหมด
วันที่ 1
  เช้า
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • ท่าอากาศยานเฉิงตู
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 2
  เช้า
 • อุทยานภูเขาสี่ดรุณี
 • หุบเขาซวงเฉียวโกว
 • ตันปา
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 3
  เช้า
 • หมู่บ้านทิเบตเจี๋ยจี
 • วัดถ่ากง
  กลางวัน
 • ซินตูเฉียว
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 4
  เช้า
 • หลี่ถัง
 • ภูเขาไห่จื่อซาน
  กลางวัน
 • เต้าเฉิง
 • เจดีย์เต้าเฉิงไป่ถ่า
 • ย่าติง
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 5
  เช้า
 • อุทยานย่าติง
 • ทะเลสาบไข่มุก
  กลางวัน
 • วัดชงกู่
 • ทุ่งหญ้าลั่วหรง
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 6
  เช้า
 • ย่าติง
 • วัดปั้งผู่
 • วัดหลี่ถัง
  กลางวัน
 • ซินตูเฉียว
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 7
  เช้า
 • ซินตูเฉียว
 • เฉิงตู
 • ถนนคนเดินซุนซีลู่
  กลางวัน
 • โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 8
  เช้า
 • ถนนจินหลี่
  กลางวัน
 • ท่าอากาศยานเฉิงตู
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ดูรูปเพิ่มเติม

มื้ออาหาร

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6
7
8
มื้อเพื่อคุณ
รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออิสระ
หาทานได้ตามใจคุณ
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1SHANGHE CHENYUE HOTEL
2LANFENG HOTEL
3PHOTOGRAPHY PARADISE HOTEL
4HOLIDAY INN EXPRESS YADING
5HOLIDAY INN EXPRESS YADING
6PHOTOGRAPHY PARADISE HOTEL
7SERENGETI HOTEL CHENGDU
8
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17203
เฉิงตู ทิเบต
8 วัน 7 คืน
Thai Airways
Thai Airways