Tourkrub Logo
#17229 แพ็คเกจเต็ม

แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์จีน

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ทัวร์จีน 6วัน 5คืน เมืองโบราณต้าหลี่ ช่องแคบเสือกระโดด โชว์จางอวี้โหมว บิน China Eastern Airlines

ไฟล์ทบ่าย
กลับบ่าย
บินตรง
ดูเวลาบินในโปรแกรม

ไฮไลท์ทัวร์

เน้นวัฒนธรรม
สไตล์การเที่ยว
มื้ออาหาร
คะแนนเที่ยวบิน
บินโลว์คอสต์
1สถานที่เที่ยว
1กิจกรรม
-ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มีวันอิสระ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 6 วัน 5 คืน
ดูทั้งหมด
วันที่ 1
  เช้า
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • ท่าอากาศยานคุนหมิงฉางสุ่ย
  กลางวัน
 • ฉู่สง
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 2
  เช้า
 • ต้าหลี่
 • เมืองโบราณต้าหลี่
 • เจดีย์สามองค์
  กลางวัน
 • จงเตี้ยน (แชงกรีล่า)
 • เมืองโบราณแชงกรีล่า
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 3
  เช้า
 • วัดลามะซงจ้านหลิน
 • ช่องแคบเสือกระโดด
 • แม่น้ำแยงซี
  กลางวัน
 • ลี่เจียง
 • เมืองโบราณลี่เจียง
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 4
  เช้า
 • ภูเขาหิมะมังกรหยก
 • ธารน้ำขาว (น้ำตกไป๋สุ่ย)
 • โชว์อิมเพรสชั่นลี่เจียง
  กลางวัน
 • สวนสาธารณะเหยหลงถาน (สระน้ำมังกรดำ)
 • สะพานแก้วลี่เจียง
 • เมืองโบราณซู่เหอ
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 5
  เช้า
 • วิหารทองจินเตี้ยนเขาบู๊ติ๊ง
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 6
  เช้า
 • วัดหยวนทง
  กลางวัน
 • ท่าอากาศยานคุนหมิงฉางสุ่ย
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ดูรูปเพิ่มเติม

มื้ออาหาร

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6
มื้อเพื่อคุณ
รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออิสระ
หาทานได้ตามใจคุณ
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1XIN YUN HUA HOTEL
2 SILK CIRRUS HOTEL
3JP HILLY HOTEL
4JP HILLY HOTEL
5LONGWAY HOTEL
6
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17229
ลี่เจียง + หลายเมือง
6 วัน 5 คืน
China Eastern Airlines
China Eastern Airlines