Tourkrub Logo

ทัวร์จีน 5วัน 4คืน จางเจียเจี้ย ZHANGJIAJIE ICE AND SNOW WORLD แช่บ่อน้ำร้อน บินVZ

ไฟล์ทบ่าย
กลับดึก
บินตรง
ออนเซ็น
Option ไม่รวมในค่าทัวร์
รวมค่าวีซ่า
วันแรงงาน

ไฮไลท์ทัวร์

ทัวร์เที่ยวธรรมชาติ
สไตล์การเที่ยว
มื้ออาหาร
คะแนนเที่ยวบิน
บินโลว์คอสต์
4สถานที่เที่ยว
4กิจกรรม
-ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มีวันอิสระ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 6 วัน 5 คืน
ดูทั้งหมด
วันที่ 1
  เช้า
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • ท่าอากาศยานจางเจียเจี้ย
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 2
  เช้า
 • เมืองโบราณฝูหลง (น้ำตกหวางชุน)
  กลางวัน
 • จางเจียเจี้ย
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 3
  กลางวัน
 • เขาเทียนเหมินซาน
 • สะพานกระจกเทียนเหมินซาน
 • ถ้ำประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 4
  เช้า
 • ร้านหยกจีน
 • จางเจียเจี้ยไอซ์แอนด์สโนว์เวิลด์
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 5
  เช้า
 • ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิงหู
  กลางวัน
 • ถนนคนเดินซีปู้เจีย
 • อุทยานจางเจียเจี้ย
 • เขาเทียนจื่อซาน
 • สะพานหนึ่งในใต้หล้า (เทียนเสี้ยตี้อีเฉียว)
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 6
  เช้า
 • ร้านยางพารา
 • พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทรายจวินเซิงฮวาเยี้ยน
  กลางวัน
 • สะพานแก้วจางเจียเจี้ย
  เย็น
 • ท่าอากาศยานจางเจียเจี้ย
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ดูรูปเพิ่มเติม

มื้ออาหาร

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6
มื้อเพื่อคุณ
รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออิสระ
หาทานได้ตามใจคุณ
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1WYNDHAM HOTEL
2WYNDHAM HOTEL
3WYNDHAM HOTEL
4PULLMAN HOTEL
5PULLMAN HOTEL
6

ช่วงเดินทาง

วันแรงงาน 1 พ.ค.
ช่วงเดินทางราคา
วันหยุด 2 วัน
พ. 17 เม.ย. 24จ. 22 เม.ย. 24
17,888
วันหยุด 2 วัน
ศ. 19 เม.ย. 24พ. 24 เม.ย. 24
17,888
วันหยุด 2 วัน
พ. 24 เม.ย. 24จ. 29 เม.ย. 24
17,888
วันหยุด 3 วัน
ศ. 26 เม.ย. 24พ. 1 พ.ค. 24
17,888
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง
มื้ออาหาร
มื้อที่ทัวร์จัดให้ ตามที่ระบุในโปรแกรม
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ซึ่งรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ทั่วไป
รหัส 17256
จางเจียเจี้ย
6 วัน 5 คืน
เม.ย.
VietJet Air
VietJet Air
เริ่มต้น
จองผ่านเว็บ

ทัวร์ที่คล้ายกัน