Tourkrub Logo

ทัวร์ไต้หวัน 5วัน 3คืน เถาหยวน หมู่บ้านสายรุ้ง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น บิน VZ

กลับบ่าย
ไฟล์ทดึก
บินตรง
ดูเวลาบินในโปรแกรม
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
วันปิยมหาราช
วันแม่แห่งชาติ

ไฮไลท์ทัวร์

เน้นวัฒนธรรม
สไตล์การเที่ยว
มื้ออาหาร
คะแนนเที่ยวบิน
บินโลว์คอสต์
8สถานที่เที่ยว
8กิจกรรม
3ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มีวันอิสระ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 5 วัน 3 คืน
ดูทั้งหมด
วันที่ 1
  เช้า
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • ท่าอากาศยานเถาหยวน
วันที่ 2
  เช้า
 • ท่าอากาศยานเถาหยวน
 • ไทจง
 • หมู่บ้านสายรุ้ง
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
  กลางวัน
 • วัดเหวินหวู่ (วัดกวนอู)
 • ตลาดกลางคืนเหวินฮั่ว
วันที่ 3
  เช้า
 • เจียอี้
 • ชาอวู่หลง
 • อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
  กลางวัน
 • ไทจง
 • รถไฟอุทยานอาลีซาน
วันที่ 4
  เช้า
 • ศูนย์เจอมาเนี่ยม
 • ร้านเหว่ยเก๋อ (ร้านพายสับปะรด)
  กลางวัน
 • อนุสรณ์เจียงไคเช็ค
 • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
 • ซีเหมินติง
วันที่ 5
  เช้า
 • ร้านเครื่องสำอางไต้หวัน
 • หมู่บ้านทหารเก่าซื่อซื่อหนันชุน
  กลางวัน
 • ไทเป 101
 • ท่าอากาศยานเถาหยวน
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

มื้ออาหาร

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
มื้อเพื่อคุณ
รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออิสระ
หาทานได้ตามใจคุณ
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1
2CHIAYI KING HOTEL, CHIAYI
3STAY HOTEL, TAICHUNG
4HIONE HOTEL, NEW TAIPEI
5

ช่วงเดินทาง

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 28 ก.ค.
ช่วงเดินทางราคา
วันหยุด 2 วัน
ส. 20 ก.ค. 24พ. 24 ก.ค. 24
20,990
13,990ทัวร์ราคาไฟไหม้
วันหยุด 2 วัน
ส. 27 ก.ค. 24พ. 31 ก.ค. 24
20,990
15,990ทัวร์ราคาไฟไหม้
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง
มื้ออาหาร
มื้อที่ทัวร์จัดให้ ตามที่ระบุในโปรแกรม
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ซึ่งรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17260
ไต้หวัน ไทเป
5 วัน 3 คืน
ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
VietJet Air
VietJet Air
20,990
เริ่มต้น15,990ทัวร์ราคาไฟไหม้
จองผ่านเว็บ