Tourkrub Logo
#17277 แพ็คเกจเต็ม

แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์เวียดนาม

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

เน้นสวนสนุก
รหัส 17738
ทัวร์เวียดนาม 4วัน 3คืน ญาจาง ดาลัด สวนดอกไฮเดรนเยีย นั่งกระเช้าสู่เกาะวินเพิร์ลแลนด์ บิน FD
ดาลัด ญาจาง
แชร์
ถูกใจ
ทัวร์เวียดนาม
4 วัน 3 คืน
พ.ค. / มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
ญาจาง ดาลัด สวนดอกไฮเดรนเยีย นั่งกระเช้าสู่เกาะวินเพิร์ลแลนด์
4
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai AirAsia
14,888
เริ่มต้น13,888

ทัวร์เวียดนาม 4วัน 3 คืน ญาจาง ดาลัด น้ำตกดาตันลา สวนสนุกวินวันเดอร์ส ญาจาง บินThai AirAsia

กลับเช้า
ไฟล์ทเช้า
บินตรง
ดูเวลาบินในโปรแกรม

ไฮไลท์ทัวร์

เน้นสวนสนุก
สไตล์การเที่ยว
มื้ออาหาร
คะแนนเที่ยวบิน
บินโลว์คอสต์
5สถานที่เที่ยว
5กิจกรรม
2ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มีวันอิสระ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 4 วัน 3 คืน
ดูทั้งหมด
วันที่ 1
  เช้า
 • ท่าอากาศยานดอนเมือง
 • ท่าอากาศยานกามรัญ
 • ดาลัด
  กลางวัน
 • จัตุรัสลามเวียน
  เย็น
 • ตลาดไนท์บาซาร์ดาลัด
วันที่ 2
  เช้า
 • วัดตั๊กลัม
 • น้ำตกดาตันลา
 • เจดีย์มังกร
 • ทุ่งดอกไฮเดรนเยียร์
  กลางวัน
 • ร้านผลิตภัณฑ์จากไผ่
 • ญาจาง
วันที่ 3
  เช้า
 • กระเช้าวินเพิร์ล
 • สวนสนุกวินเพิร์ล ญาจาง
  กลางวัน
 • วัดลองเซิน (เจดีย์ลองเซิน)
 • โบสถ์หินญาจาง
  เย็น
 • ตลาดกลางคืนญาจาง
วันที่ 4
  เช้า
 • ท่าอากาศยานกามรัญ
 • ท่าอากาศยานดอนเมือง

มื้ออาหาร

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
มื้อเพื่อคุณ
รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออิสระ
หาทานได้ตามใจคุณ
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1RIVER PRINCE HOTEL
2LIBRA HOTEL
3LIBRA HOTEL
4
เน้นสวนสนุก
รหัส 17277
ดาลัด ญาจาง
4 วัน 3 คืน
Thai AirAsia
Thai AirAsia