Tourkrub Logo

ทัวร์ไต้หวัน 4วัน 3คืน หมู่บ้านสายรุ้ง วัดเหวินหวู่ อุทยานเย๋หลิ่ว บินVZ

4.4
1 เรตติ้ง (1 รีวิว)
กลับดึก
ไฟล์ทเช้า
บินตรง
ล่องเรือชมวิว
ดูเวลาบินในโปรแกรม
อาหารมื้อพิเศษ!!!!
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
วันปิยมหาราช
วันแม่แห่งชาติ

ไฮไลท์ทัวร์

เน้นวัฒนธรรม
สไตล์การเที่ยว
มื้ออาหาร
คะแนนเที่ยวบิน
บินโลว์คอสต์
8สถานที่เที่ยว
8กิจกรรม
4ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มีวันอิสระ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 4 วัน 3 คืน
ดูทั้งหมด
วันที่ 1
  เช้า
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  กลางวัน
 • ท่าอากาศยานเถาหยวน
 • ไทจง
 • หมู่บ้านสายรุ้ง
 • ตลาดฝงเจียไนท์มาเก็ต
วันที่ 2
  เช้า
 • หนานโถว
 • วัดเหวินหวู่ (วัดกวนอู)
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
  กลางวัน
 • ชาอวู่หลง
 • ไทเป
 • ร้านเหว่ยเก๋อ (ร้านพายสับปะรด)
 • ซีเหมินติง
วันที่ 3
  เช้า
 • อุทยานเย่หลิว
 • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
 • ไทเป
  กลางวัน
 • ศูนย์เจอมาเนี่ยม
 • ไทเป 101
 • ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 4
  เช้า
 • วัดหลงซันซื่อ
 • อนุสรณ์เจียงไคเช็ค
 • ร้านเครื่องสำอางไต้หวัน
  กลางวัน
 • ท่าอากาศยานเถาหยวน
  เย็น
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

มื้ออาหาร

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
มื้อเพื่อคุณ
รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออิสระ
หาทานได้ตามใจคุณ
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1เมืองไถจง
2เมืองไทเป
3เมืองไทเป
4

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทางราคา
วันหยุด 2 วัน
พฤ. 18 ก.ค. 24อา. 21 ก.ค. 24
20,999
17,999
วันหยุด 1 วัน
พ. 24 ก.ค. 24ส. 27 ก.ค. 24
16,999
14,999
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง
มื้ออาหาร
มื้อที่ทัวร์จัดให้ ตามที่ระบุในโปรแกรม
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ซึ่งรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ

รีวิวทัวร์

คะแนนที่ลูกค้าให้ผู้จัดทัวร์รายนี้

คะแนนรวม
4.4/5
ดี
1 เรตติ้ง (1 รีวิว)
การบริหารจัดการเวลา4.0
เที่ยวครบตามโปรแกรมทัวร์5.0
คุณภาพรถหรือเรือนำเที่ยว5.0
คุณภาพที่พัก4.0
ดูแลเอาใจใส่4.0

ไกด์ท้องถิ่นกับหัวหน้าทัวร์ไทยบริการดีมากๆ ค่ะ การจัดการเวลามีปัญหาจากลูกทัวร์บางท่านที่ไม่รักษาเวลา ทำให้เวลาซื้อของน้่อยไปหน่อย สถานที่ท่องเที่ยวสวยงามดีค่ะ

เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17389
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
4 วัน 3 คืน
ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
VietJet Air
VietJet Air
20,999
เริ่มต้น17,999
จองผ่านเว็บ

ทัวร์ที่คล้ายกัน