Tourkrub Logo

ทัวร์อินโดนีเซีย 4วัน 3คืน วัดอูลูวาตู วิหารทานาต์ลอต หมู่บ้านคินตามณี บินThai AirAsia

กลับบ่าย
ไฟล์ทเช้า
บินตรง
ชมการแสดง
ดูเวลาบินในโปรแกรม
อาหารมื้อพิเศษ!!!!
วันแรงงาน
วิสาขบูชา
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี
วันอาสาฬหบูชา
วันเข้าพรรษา
ฉัตรมงคล
วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
วันแม่แห่งชาติ

ไฮไลท์ทัวร์

เน้นวัฒนธรรม
สไตล์การเที่ยว
มื้ออาหาร
-
ระดับที่พัก
คะแนนเที่ยวบิน
บินโลว์คอสต์
4สถานที่เที่ยว
4กิจกรรม
-ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มีวันอิสระ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 4 วัน 3 คืน
ดูทั้งหมด
วันที่ 1
  เช้า
 • ท่าอากาศยานดอนเมือง
 • ท่าอากาศยานงูห์ราลัย
  กลางวัน
 • วัดอูลูวาตู
 • สวนพระวิษณุ
 • ระบำเกอจัก
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 2
  เช้า
 • วัดทามันอายุน หรือ ปุราทามันอายุน
  กลางวัน
 • วัดอุลัน ดานู (วัดเบราตาน)
 • วัดทานาห์ลอต (ปุราทานาห์ลอต)
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 3
  เช้า
 • ศูนย์ผ้าบาติกเกาะบาหลี
 • นาข้าวขั้นบันไดเตกัลลาลัง
 • ภูเขาไฟคินตามนี
 • ทะเลสาบบาตูร์
  กลางวัน
 • ร้านกาแฟขี้ชะมด
 • เทมภัคศิริงค์
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 4
  เช้า
 • ร้านกฤษณะ
  กลางวัน
 • ท่าอากาศยานงูห์ราลัย
  เย็น
 • ท่าอากาศยานดอนเมือง
ดูรูปเพิ่มเติม

มื้ออาหาร

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
มื้อเพื่อคุณ
รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออิสระ
หาทานได้ตามใจคุณ
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1GRAND LIVIO OR EDEN HOTEL KUTA
2GRAND LIVIO OR EDEN HOTEL KUTA
3GRAND LIVIO OR EDEN HOTEL KUTA
4

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทางราคา
วันหยุด 2 วัน
พฤ. 25 เม.ย. 24อา. 28 เม.ย. 24
22,999
18,999
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง
มื้ออาหาร
มื้อที่ทัวร์จัดให้ ตามที่ระบุในโปรแกรม
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ซึ่งรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17409
บาหลี
4 วัน 3 คืน
เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.
Thai AirAsia
Thai AirAsia
เริ่มต้น22,999
จองผ่านเว็บ