Tourkrub Logo

ทัวร์บินตรงเชียงใหม่ เวียดนาม 4วัน 3คืน ล่องเรืออ่าวฮาลอง ชมถ้ำสวรรค์ ชมทะเลสาบคืนดาบ วัดหง๊อกซิน บินThai AirAsia

ไฟล์ทบ่าย
กลับบ่าย
บินตรง
ชมการแสดง
ล่องเรือชมวิว
สนามบินเชียงใหม่
ดูเวลาบินในโปรแกรม
อาหารมื้อพิเศษ!!!!
วันอาสาฬหบูชา
วันเข้าพรรษา
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
วันปิยมหาราช
วันแม่แห่งชาติ

ไฮไลท์ทัวร์

บินตรงเชียงใหม่ ทัวร์ต่างประเทศ
สไตล์การเที่ยว
มื้ออาหาร
คะแนนเที่ยวบิน
บินโลว์คอสต์
8สถานที่เที่ยว
8กิจกรรม
2ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มีวันอิสระ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 4 วัน 3 คืน
ดูทั้งหมด
วันที่ 1
  กลางวัน
 • ท่าอากาศยานเชียงใหม่
 • ท่าอากาศยานนอยไบ
 • วัดเฉินก๊วก
 • ทะเลสาบคืนดาบ
 • สะพานแสงอาทิตย์
 • วัดหง็อกเซิน
 • ถนน 36 สายเก่า
  เย็น
 • การแสดงหุ่นกระบอกนํ้า
วันที่ 2
  เช้า
 • ล่องเรือนิงห์บิงห์
  กลางวัน
 • ฮาลอง
 • ร้านผลิตภัณฑ์จากไผ่
  เย็น
 • ตลาดกลางคืนฮาลอง
วันที่ 3
  เช้า
 • ล่องเรืออ่าวฮาลอง
 • ถ้ำสวรรค์ (ถ้ำนางฟ้า)
  กลางวัน
 • กระเช้าอ่าวฮาลอง
 • สวนสนุกซันเวิร์ด ฮาลอง
 • ร้านหยกเวียดนาม
วันที่ 4
  เช้า
 • ฮานอย
  กลางวัน
 • ท่าอากาศยานนอยไบ
 • ท่าอากาศยานเชียงใหม่

มื้ออาหาร

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
มื้อเพื่อคุณ
รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออิสระ
หาทานได้ตามใจคุณ
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1FLOWER GARDEN
2MOON HA LONG
3MOON HA LONG
4

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทางราคา
วันหยุด 2 วัน
ศ. 21 มิ.ย. 24จ. 24 มิ.ย. 24
14,999
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง
มื้ออาหาร
มื้อที่ทัวร์จัดให้ ตามที่ระบุในโปรแกรม
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ซึ่งรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ทั่วไป
รหัส 17448
ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์
4 วัน 3 คืน
มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
Thai AirAsia
Thai AirAsia
เริ่มต้น15,999
จองผ่านเว็บ