Tourkrub Logo

ทัวร์รัสเซีย 8 วัน 5 คืน รัสเซีย มอสโคว เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก เทศกาลพระอาทิตย์เที่ยงคืน บิน Emirates Airline

กลับดึก
ไฟล์ทดึก
แวะเปลี่ยนเครื่อง
ดูเวลาบินในโปรแกรม
วันอาสาฬหบูชา
วันเข้าพรรษา
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

ไฮไลท์ทัวร์

ชมสถาปัตย์
สไตล์การเที่ยว
มื้ออาหาร
คะแนนเที่ยวบิน
บินฟูลเซอร์วิส และบินตรง
4สถานที่เที่ยว
4กิจกรรม
3ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มีวันอิสระ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 8 วัน 5 คืน
ดูทั้งหมด
วันที่ 1
  เช้า
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 2
  เช้า
 • ท่าอากาศยานดูไบ
 • ท่าอากาศยานโดโมเดโดโว
 • มอสโคว์
  กลางวัน
 • สแปร์โรว์ฮิล (เลนินฮิลส์)
 • วิหารเซ็นต์ เดอะซาเวียร์
 • สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์
 • ถนนอารบัต
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 3
  เช้า
 • พระราชวังเครมลิน
 • พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่
 • โบสถ์อัสสัมชัญมอสโคว
  กลางวัน
 • ระฆังพระเจ้าซาร์
 • จัตุรัสแดง
 • อนุสรณ์สถานเลนิน
 • วิหารเซนต์บาซิล
 • ห้างกุม
 • การแสดงละครสัตว์เซอร์คัส
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 4
  เช้า
 • ตลาดอิสไมโลโว่
 • เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 5
  เช้า
 • พระราชวังแคทเธอรีน
 • อนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์มหาราช
 • โบสถ์หยดเลือด
 • มหาวิหารเซนต์ไอแซค
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 6
  เช้า
 • พระราชวังฤดูหนาว
 • พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ
 • ป้อมปีเตอร์และปอล
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 7
  เช้า
 • พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส (พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ)
 • เอาท์เลท วิลเลจ
 • ท่าอากาศยานพลูโคโว
  กลางวัน
 • ท่าอากาศยานดูไบ
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 8
  เช้า
 • ท่าอากาศยานดูไบ
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ดูรูปเพิ่มเติม

มื้ออาหาร

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6
7
8
มื้อเพื่อคุณ
รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออิสระ
หาทานได้ตามใจคุณ
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1
2Holiday Inn Seligerskaya Hotel
3Holiday Inn Seligerskaya Hotel
4Park Inn Pribaltijskaya
5Park Inn Pribaltijskaya
6Park Inn Pribaltijskaya
7
8

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทางราคา
วันหยุด 2 วัน
พ. 19 มิ.ย. 24พ. 26 มิ.ย. 24
69,999
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง
มื้ออาหาร
มื้อที่ทัวร์จัดให้ ตามที่ระบุในโปรแกรม
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ซึ่งรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ชมสถาปัตย์
รหัส 17468
รัสเซีย ดูไบ
8 วัน 5 คืน
มิ.ย. / ก.ค.
Emirates Airline
Emirates Airline
เริ่มต้น69,999
จองผ่านเว็บ