Tourkrub Logo

ทัวร์ไต้หวัน 5วัน 4คืน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา นั้งรถไฟอาลีซาน อุทยานเย๋หลิ่ว บินVZ

4.7
5 เรตติ้ง (2 รีวิว)
ไฟล์ทบ่าย
กลับดึก
บินตรง
ล่องเรือชมวิว
ดูเวลาบินในโปรแกรม
อาหารมื้อพิเศษ!!!!
วันอาสาฬหบูชา
วันเข้าพรรษา
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
วันแม่แห่งชาติ

ไฮไลท์ทัวร์

เน้นวัฒนธรรม
สไตล์การเที่ยว
มื้ออาหาร
คะแนนเที่ยวบิน
บินโลว์คอสต์
7สถานที่เที่ยว
7กิจกรรม
3ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มีวันอิสระ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 5 วัน 4 คืน
ดูทั้งหมด
วันที่ 1
  กลางวัน
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • ท่าอากาศยานเถาหยวน
วันที่ 2
  เช้า
 • ร้านเหว่ยเก๋อ (ร้านพายสับปะรด)
 • โรงละครโอเปร่าไทจง
  กลางวัน
 • หนานโถว
 • วัดเหวินหวู่ (วัดกวนอู)
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วันที่ 3
  เช้า
 • ชาอวู่หลง
 • อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
  กลางวัน
 • ร้าน Miyahara 
 • ตลาดฝงเจียไนท์มาเก็ต
วันที่ 4
  เช้า
 • อุทยานเย่หลิว
  กลางวัน
 • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
 • ร้านเครื่องสำอางไต้หวัน
 • ซีเหมินติง
วันที่ 5
  เช้า
 • วัดหลงซันซื่อ
 • อนุสรณ์เจียงไคเช็ค
  กลางวัน
 • ศูนย์เจอมาเนี่ยม
 • ไทเป 101
  เย็น
 • ท่าอากาศยานเถาหยวน
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

มื้ออาหาร

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
มื้อเพื่อคุณ
รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออิสระ
หาทานได้ตามใจคุณ
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1เมืองเถาหยวน
2เมืองเจียอี้
3เมืองไถจง
4เมืองไทเป
5

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทางราคา
วันหยุด 2 วัน
พฤ. 20 มิ.ย. 24จ. 24 มิ.ย. 24
21,999
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง
มื้ออาหาร
มื้อที่ทัวร์จัดให้ ตามที่ระบุในโปรแกรม
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ซึ่งรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ

รีวิวทัวร์

คะแนนที่ลูกค้าให้ผู้จัดทัวร์รายนี้

คะแนนรวม
4.7/5
ดีมาก
5 เรตติ้ง (2 รีวิว)
การบริหารจัดการเวลา4.6
เที่ยวครบตามโปรแกรมทัวร์4.8
คุณภาพรถหรือเรือนำเที่ยว4.6
คุณภาพที่พัก4.4
ดูแลเอาใจใส่4.8

Excellent

ไกด์ ไต้หวัน โอเคมาก ไกด์ไทยดูแลดีมาก เที่ยวครบ เวลา ไม่น้อยจนเกินไป กินดี นอนสบาย

เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17474
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
5 วัน 4 คืน
มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
VietJet Air
VietJet Air
ดู 2 รีวิว
4.7/5ดีมาก
เริ่มต้น22,999
จองผ่านเว็บ

ทัวร์ที่คล้ายกัน