Tourkrub Logo

ทัวร์ไต้หวัน 5วัน 4คืน นั้งรถไฟอาลีซาน ตึกไทเป 101 หมู่บ้านชาวประมงหลากสี บินSL

กลับเช้า
ไฟล์ทเช้า
บินตรง
ล่องเรือชมวิว
ไหว้พระ
ดูเวลาบินในโปรแกรม
วันแม่แห่งชาติ

ไฮไลท์ทัวร์

เน้นวัฒนธรรม
สไตล์การเที่ยว
มื้ออาหาร
-
ระดับที่พัก
คะแนนเที่ยวบิน
บินโลว์คอสต์
7สถานที่เที่ยว
7กิจกรรม
3ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มีวันอิสระ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 5 วัน 4 คืน
ดูทั้งหมด
วันที่ 1
  เช้า
 • ท่าอากาศยานดอนเมือง
 • ท่าอากาศยานเถาหยวน
 • หนานโถว
 • วัดเหวินหวู่ (วัดกวนอู)
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • วัดพระถังซัมจั๋ง
  กลางวัน
 • ชาอวู่หลง
 • เจียอี้
  เย็น
 • ตลาดกลางคืนเหวินฮั่ว
วันที่ 2
  เช้า
 • อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
  กลางวัน
 • หมู่บ้านสายรุ้ง
วันที่ 3
  เช้า
 • ไทจง
 • ร้านเหว่ยเก๋อ (ร้านพายสับปะรด)
 • ไทเป 101
  กลางวัน
 • ศูนย์เจอมาเนี่ยม
 • อนุสรณ์เจียงไคเช็ค
 • ซีเหมินติง
วันที่ 4
  เช้า
 • วัดหลงซันซื่อ
 • ร้านเครื่องสำอางไต้หวัน
 • อุทยานเย่หลิว
  กลางวัน
 • ท่าเรือประมงเจิ้งปิน
 • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
 • เถาหยวน
วันที่ 5
  เช้า
 • ท่าอากาศยานเถาหยวน
  กลางวัน
 • ท่าอากาศยานดอนเมือง

มื้ออาหาร

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
มื้อเพื่อคุณ
รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออิสระ
หาทานได้ตามใจคุณ
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1เมืองเจียอี้
2เมืองไถจง
3เมืองไทเป
4เมืองเถาหยวน
5

ช่วงเดินทาง

วันแม่แห่งชาติ 12 ส.ค.
ช่วงเดินทางราคา
วันหยุด 2 วัน
พฤ. 1 ส.ค. 24จ. 5 ส.ค. 24
20,999
วันหยุด 2 วัน
ส. 3 ส.ค. 24พ. 7 ส.ค. 24
19,999
วันหยุด 3 วัน
พฤ. 8 ส.ค. 24จ. 12 ส.ค. 24
21,999
วันหยุด 3 วัน
ส. 10 ส.ค. 24พ. 14 ส.ค. 24
22,999
วันหยุด 2 วัน
พ. 14 ส.ค. 24อา. 18 ส.ค. 24
18,999
วันหยุด 2 วัน
พฤ. 22 ส.ค. 24จ. 26 ส.ค. 24
20,999
วันหยุด 2 วัน
พฤ. 29 ส.ค. 24จ. 2 ก.ย. 24
20,999
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง
มื้ออาหาร
มื้อที่ทัวร์จัดให้ ตามที่ระบุในโปรแกรม
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ซึ่งรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17478
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
5 วัน 4 คืน
ส.ค.
Thai Lion Air
Thai Lion Air
เริ่มต้น20,999
จองผ่านเว็บ

ทัวร์ที่คล้ายกัน