Tourkrub Logo
#17493 แพ็คเกจเต็ม

แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์ลาว

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17642
ทัวร์ลาว 4วัน 3คืน เวียงจันทร์ น้ำตกตาดกวางสี บลูลากูน บิน FD
เวียงจันทน์ หลวงพระบาง
แชร์
ถูกใจ
ทัวร์ลาว
4 วัน 3 คืน
เม.ย. / พ.ค. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
เวียงจันทร์ น้ำตกตาดกวางสี บลูลากูน
2
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai AirAsia
เริ่มต้น17,888

ทัวร์ลาว 4วัน 3คืน หลวงพระบาง วังเวียง น้ำตกตาดกวางสี บินThai AirAsia

ไฟล์ทบ่าย
กลับบ่าย
บินตรง
ล่องเรือชมวิว
ดูเวลาบินในโปรแกรม

ไฮไลท์ทัวร์

เน้นวัฒนธรรม
สไตล์การเที่ยว
มื้ออาหาร
คะแนนเที่ยวบิน
บินโลว์คอสต์
4สถานที่เที่ยว
4กิจกรรม
1ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มีวันอิสระ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 4 วัน 3 คืน
ดูทั้งหมด
วันที่ 1
  เช้า
 • ท่าอากาศยานดอนเมือง
  กลางวัน
 • ท่าอากาศยานหลวงพระบาง
 • พระธาตุพูสี
  เย็น
 • ตลาดคํ่า
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 2
  เช้า
 • พระราชวังหลวงพระบาง
 • บ้านช่างฆ้อง
 • บ้านซางไห่
 • ถ้ำติ่ง
  กลางวัน
 • น้ำตกตาดกวงชี
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 3
  เช้า
 • ตักบาตรข้าวเหนียว
 • วัดเชียงทอง
  กลางวัน
 • วังเวียง
 • บลูลากูน 1
 • ล่องเรือแม่นํ้าซอง
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 4
  เช้า
 • เวียงจันทน์
 • ศูนย์เครื่องเงิน
 • วัดพระธาตุหลวง
 • อนุสาวรีย์ประตูชัยเวียงจันทน์
  กลางวัน
 • ท่าอากาศยานวัตไต
 • ท่าอากาศยานดอนเมือง
ดูรูปเพิ่มเติม

มื้ออาหาร

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
มื้อเพื่อคุณ
รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออิสระ
หาทานได้ตามใจคุณ
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1เมืองหลวงพระบาง
2เมืองหลวงพระบาง
3เมืองวังเวียง
4
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17493
เวียงจันทน์ หลวงพระบาง
4 วัน 3 คืน
Thai AirAsia
Thai AirAsia