Tourkrub Logo
ทัวร์จีน 6วัน 5คืน จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น  ทะเลสาบเป่าเฟิ่งหู บิน VZ

ทัวร์จีน 6วัน 5คืน จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น ทะเลสาบเป่าเฟิ่งหู บิน VZ

กลับบ่าย
ไฟล์ทเช้า
บินตรง
ดูเวลาบินในโปรแกรม

ไฮไลท์ทัวร์

เน้นวัฒนธรรม
สไตล์การเที่ยว
-
มื้ออาหาร
-
ระดับที่พัก
คะแนนเที่ยวบิน
บินโลว์คอสต์
-สถานที่เที่ยว
-กิจกรรม
-ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มีวันอิสระ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 6 วัน 5 คืน

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทางราคา
วันหยุด 2 วัน
ศ. 19 เม.ย. 24พ. 24 เม.ย. 24
19,888
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง
มื้ออาหาร
มื้อที่ทัวร์จัดให้ ตามที่ระบุในโปรแกรม
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ซึ่งรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17514
จางเจียเจี้ย
6 วัน 5 คืน
เม.ย.
VietJet Air
VietJet Air
เริ่มต้น
จองผ่านเว็บ

ทัวร์ที่คล้ายกัน